Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥΣε περίπτωση έγκρισης της αίτησης για άδεια διαμονής ενιαίου τύπου το Τμήμα αποστέλλει το Φύλλο Όρων στο οποίο καταγράφονται οι όροι της άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί.

Για να παραλάβει την άδεια ενιαίου τύπου ο αλλοδαπός παρουσιάζεται στο σημείο στο οποίο είχε υποβάλει την αίτηση και προσκομίζει το Φύλλο Όρων και έγγραφο δηλωτικό της ταυτότητάς του.

ΣΗΜ.: Δεν παραδίδεται καμία άδεια διαμονής σε πρόσωπο άλλο από τον εργοδότη ή τον αλλοδαπό ή το συντηρούντα, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς την παρουσίαση των πιο πάνω και δεόντως πιστοποιημένης εξουσιοδότησης.Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter