Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > BREXIT - Ειδοποιήσεις (Notices) Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας για ενημέρωση

Ανακοινώσεις


BREXIT - Ειδοποιήσεις (Notices) Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας για ενημέρωση

12/02/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει, κατά καιρούς, Ειδοποιήσεις (Notices), με σκοπό την προετοιμασία των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, αλλά και των ενδιαφερόμενων φορέων του ιδιωτικού τομέα (stakeholders), για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, στις 29 Μαρτίου 2019, ημερομηνία μετά την οποία δεν θα τυγχάνει εφαρμογής στο Ηνωμένο Βασίλειο το ευρωπαϊκό κεκτημένο (με την επιφύλαξη ασφαλώς συνομολόγησης συμφωνίας επί μίας μεταβατικής περιόδου, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια της οποίας το κεκτημένο θα συνεχίσει να εφαρμόζεται).

Για την καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωση των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης ιστοσελίδας, στη οποία θα δημοσιεύονται συγκεντρωτικά όλες οι Ειδοποιήσεις, που θα εκδίδονται από τις Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής, ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση τόσο των Υπηρεσιών των κρατών μελών όσο και των ενδιαφερόμενων φορέων του ιδιωτικού τομέα.

Η εν λόγω ιστοσελίδα είναι η ακόλουθη: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_enCyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου