Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚ ΜΗΤΡΟΓΟΝΙΑΣ ΑΤΟΜΑ

Ανακοινώσεις


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚ ΜΗΤΡΟΓΟΝΙΑΣ ΑΤΟΜΑ

08/01/2014
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚ ΜΗΤΡΟΓΟΝΙΑΣ ΑΤΟΜΑ

Σύμφωνα με τον Τροποποιητικό (αρ. 2) Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο του 2013 με αρ. 174(Ι) 2013 από τις 27/12/2013, ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα με αρ 4422, αποδίδεται προσφυγική ιδιότητα σε εκ μητρογονίας άτομα τα οποία τηρούν τις πρόνοιες του υπό αναφορά νόμου. Οι σχετικές αιτήσεις να υποβάλλονται στις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση υποβολής αίτησης από τη μητέρα, που γίνεται για πρώτη φορά και αφορά εξασφάλιση προσφυγικής ταυτότητας για την ίδια, η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται στις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις και θα διαβιβάζεται για διεκπεραίωση στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου