Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Τομέας Αρχείου Πληθυσμού > ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ > ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ / ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

Αίτηση για αποκήρυξη της κυπριακής υπηκοότητας (τύπος Μ130) μπορεί να υποβάλει Κύπριος πολίτης νοουμένου ότι είναι ενήλικας (άνω των 18 ετών) πλήρους ικανότητας και έχει επίσης την υπηκοότητα οποιασδήποτε ξένης χώρας.

Συνοδευτικά έγγραφα:

· Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας αιτούντος/ αιτούσας
· Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή/και πιστοποιητικού απόκτησης υπηκοότητας ξένης χώρας της οποίας κατέχει επίσης την υπηκοότητα
· Φωτοαντίγραφο απόδειξης για καταβληθέντα τέλη 30 ευρώ
· Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής/πολιτογράφησης του αιτητή ως Κύπριου πολίτη.
· Η αίτηση υποβάλλεται εις διπλούν και υπογράφεται απο Προξενικό Λειτουργό και επί μίας εκ των αιτήσεων επικολλούνται δύο χαρτόσημα αξίας 8,54 ευρώ.

Της κυπριακής υπηκοότητας μπορεί να αποστερηθεί Κύπριος πολίτης, ο οποίος απέκτησε την υπηκοότητα με Εγγραφή ή Πολιτογράφηση, εάν αποδειχθεί ότι η Εγγραφή ή Πολιτογράφηση επιτεύχθηκε με δόλο, ψευδείς παραστάσεις ή απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων. Η απόφαση για αποστέρηση της υπηκοότητας λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat M130.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 272,28Kb)

No documents foundΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter