Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

BCS - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝΕάν θα υποβάλετε αίτηση για εγγραφή νέας εταιρείας στο μητρώο εταιριών ξένων συμφερόντων του Τμήματος, κατεβάστε το έντυπο "BCS ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ".

Εάν θα υποβάλετε αίτηση για υφιστάμενη εταιρεία η οποία υπέβαλε αίτηση απασχόλησης αλλοδαπού για τελευταία φορά πριν τον Σεπτέμβριο του 2016, κατεβάστε το έντυπο "BCS ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΗΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ".

Όλες υφιστάμενες εταιρείες ξένων συμφερόντων που συνεχίζουν να απασχολούν υπηκόους τρίτων χωρών, πρέπει μία φορά κάθε χρόνο, μεταξύ 30 Μαρτίου και 30 Ιουνίου, να υποβάλλουν στο Τμήμα τα έγγραφα που καταγράφονται στο έντυπο "BCS ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ".


Τονίζεται ότι εάν σε οποιοδήποτε χρόνο προκύψουν οποιεσδήποτε αλλαγές σε σχέση με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στο Τμήμα για την εταιρεία, η εταιρεία θα πρέπει άμεσα να ενημερώνει γραπτώς το Τμήμα για τις αλλαγές αυτές.

Τονίζεται, επίσης, ότι το Τμήμα μπορεί να ζητήσει γραπτώς στοιχεία για έλεγχο της εταιρείας ανά πάσα στιγμή.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 1. BCS ΚΑΤΗΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 2. BCS ΕΝΔΙΑΜ ΕΛΕΓΧ ΚΑΤΗΛΛ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word 3. BCS ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ.doc


Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus