Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Μισθός Οικιακών Εργαζομένων

Ανακοινώσεις


Μισθός Οικιακών Εργαζομένων

25/04/2014

Ανακοίνωση :

Λόγω της πρόσφατης τροποποίησης του Νόμου(Ν.13(Ι)/2012) περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων , τo ποσοστό εισφορών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους Eργοδότες Oικιακών Βοηθών έχει αυξηθεί από την 1/1/2014.

Συγκεκριμένα το ποσοστό εισφορών ανέρχεται σε 20.2% (7.8% καταβάλλεται από τον μισθωτό , 7.8% από τον εργοδότη και 4.6% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας) .

Ως εκ τούτου στα συμβόλαια των αλλοδαπών Oικιακών Βοηθών , στα οποία γινόταν αποκοπή ποσοστού 13.6%, πριν την τροποποίηση της Νομοθεσίας , το ποσοστό αποκοπής διαμορφώνεται στο 15.6%.

Επομένως στα συμβόλαια με κατώτατο ακάθαρτο μισθό €460,00, ο καθαρός μισθός αναπροσαρμόζεται στα €309,00.
CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου