Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΑΡΤΕΣ) ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝΗ βιομετρικές άδειες διαμονής ενιαίου ευρωπαϊκού τύπου, εισήχθηκαν στην Κύπρο το 2014. Εντός του 2020 η αρχική άδεια διαμονής ενιαίου τύπου αντικαταστάθηκε από τη νέου ενιαίου τύπου άδεια βάσει της τελευταίας τροποποίησης του Κανονισμού ΕΚ 1030/2002 της Ε.Ε [(ΕΕ) 2017/1954].

Με τους πιο πάνω Κανονισμούς της ΕΕ επιτυγχάνεται η ομοιομορφία των αδειών διαμονής για όλα τα Κράτη Μέλη, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και τις βασικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι άδειες διαμονής. Επίσης, ενισχύεται η προστασία των αδειών διαµονής από την παραποίηση, την πλαστογράφηση και την πλαστοπροσωπία εφόσον θα περιλαμβάνουν κοινά στοιχεία ασφαλείας και τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου τους (υποχρεωτική λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από την ηλικία των 6 ετών).

Αρκετές από τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις άδειες διαμονής ενιαίου τύπου είναι κοινές για όλες τις κατηγορίες διαμονής και κάποιες εξαρτώνται από την κατηγορία.

Δείγματα των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου:


2020

2014


Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus