Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Προσωρινή διακοπή εργασιών εξυπηρέτησης κοινού στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, για την Τρίτη 4.10.2016 και την Τετάρτη 5.10.2016

Ανακοινώσεις


Προσωρινή διακοπή εργασιών εξυπηρέτησης κοινού στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, για την Τρίτη 4.10.2016 και την Τετάρτη 5.10.2016

04/10/2016

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι την Τρίτη 4.10.2016 και την Τετάρτη 5.10.2016, δεν θα λειτουργήσει η εξυπηρέτηση κοινού στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία, λόγω εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στο κτίριο και στον εξοπλισμό από διαρροή νερού, που καθιστούν την εκτέλεση των εργασιών εξυπηρέτησης αδύνατη.
Για αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, παρακαλείται το ενδιαφερόμενο κοινό να μην προσέρχεται στο Τμήμα για να εξυπηρετηθεί για οποιοδήποτε λόγο, όπως για υποβολή αιτήσεων, παραλαβή εγγράφων κλπ.

Τονίζεται πως για περιπτώσεις που απαιτείται η άμεση έκδοση διαβατηρίου για λόγους επείγουσας φύσεως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποτείνονται στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας για υποβολή της σχετικής αίτησης.

Το Τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες αρχές, για αποκατάσταση των ζημιών το συντομότερο δυνατό.CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου