Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Τροποποίηση εντύπων Σύμβασης Απασχόλησης Οικιακών Εργαζομένων και Συμφωνίας Αποδέσμευσης (Release Agreement)

Ανακοινώσεις


Τροποποίηση εντύπων Σύμβασης Απασχόλησης Οικιακών Εργαζομένων και Συμφωνίας Αποδέσμευσης (Release Agreement)

21/09/2018

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι έχει τροποποιηθεί η Σύμβαση Απασχόλησης Οικιακών Εργαζομένων και η Συμφωνία Αποδέσμευσης.

Τα νέα έγγραφα θα τεθούν σε υποχρεωτική εφαρμογή από τις 21/10/2018 και από αυτή την ημερομηνία και έπειτα δεν θα γίνονται δεκτές και ούτε θα εξετάζονται αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν τα νέα αυτά έγγραφα.

Τα νέα έγγραφα έχουν αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα αυτή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα.Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter