Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Λειτουργία του Τμήματος Αρχείου και Πληθυσμού

Ανακοινώσεις


Λειτουργία του Τμήματος Αρχείου και Πληθυσμού

04/05/2020

Λειτουργία του Τμήματος Αρχείου και Πληθυσμού


Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ενημερώνει ότι από σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, δέχεται την υποβολή αιτήσεων όλων των τύπων.

Το Τμήμα θα πρέπει να λειτουργεί σε κατάλληλες και ελεγχόμενες συνθήκες για την ασφάλεια και υγεία τόσο των εργαζομένων, όσο και του κοινωνικού συνόλου. Στα πλαίσια αυτά το κοινό που θα προσέρχεται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, καθώς και στα Επαρχιακά Γραφεία Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, καλείται να συμμορφώνεται με τις συστάσεις όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Θα πρέπει να τηρεί αυστηρά την απόσταση των 2 μέτρων και όταν εισέρχεται σε κλειστό χώρο προτρέπεται να φορά μάσκες προστασίας της αναπνοής και γάντια μίας χρήσης.

Για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, έχουν τοποθετηθεί κουτιά σε κατάλληλους χώρους όπου με την καθοδήγηση των λειτουργών του Τμήματος, το κοινό μπορεί να αφήνει την αίτησή του, και όταν ολοκληρώνεται η εξέτασή της θα καλείται να προσέρχεται στο Τμήμα για την καταβολή του τέλους και τη λήψη βιομετρικών στοιχείων.

Όσον αφορά τους φορείς που υποβάλλουν ομαδικά αιτήσεις για άδειες παραμονής, περιλαμβανομένων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η κατάθεση αιτήσεων θα διευθετείται κατόπιν επικοινωνίας του Τμήματος με τους φορείς.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και για λόγους ασφάλειας, το κοινό καλείται να περιορίσει τις επισκέψεις του στο Τμήμα. Όλα τα έντυπα των αιτήσεων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.moi.gov.cy/crmd, ενώ το κοινό για οποιεσδήποτε πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνεί στα ακόλουθα τηλέφωνα:
  • Αλλοδαποί Εργαζόμενοι και Επισκέπτες: 22-403930, 22-403945
  • Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων: 22-804445, 22-403946
  • Αρχείο Πληθυσμού: 22-804465, 22-804482
  • Ευρωπαίοι Υπήκοοι: 22-403926, 22-403919
  • Αλλοδαποί Φοιτητές: 22-804531
  • Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας:22-804588


Το κοινό επίσης μπορεί να επικοινωνεί με τηλεομοιότυπο στο 22-804507 ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης migration@crmd.moi.gov.cy.

Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι 8:30 – 12:30.


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 4 Μαΐου 2020Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter