Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Τομέας Μετανάστευσης > ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ > Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που είναι Μέλη Οικογένειας Κύπριου Πολίτη

Τομέας Μετανάστευσης


Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που είναι Μέλη Οικογένειας Κύπριου Πολίτη

Υπήκοοι τρίτων χωρών παντρεμένοι με Κύπριο πολίτη

1. Υπήκοοι τρίτης χώρας που έχουν τελέσει γάμο με Κύπριο πολίτη και εργάζονται, υποβάλλουν αίτηση "MCYE2" για παραχώρηση άδειας παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία, επισυνάπτωντας τα απαιτούμενα έγγραφα ως αυτά ορίζονται στο σχετικό επισυνημμένο αρχείο (βλ. συνημμένο ΜCYΕ2).

2. Υπήκοοι τρίτης χώρας που έχουν τελέσει γάμο με Κύπριους πολίτες ή/και οι γονείς τους που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για οικογενειακή επανένωση ανιόντων μελών οικογενείας Κυπρίου) ή ανήλικα τέκνα αλλοδαπών (κάτω των 18 ετών), μπορούν να εξασφαλίσουν σχετική άδεια εισόδου και προσωρινής παραμονής συμπληρώνοντας το έντυπο ΜCYV2. (βλ. συνημμένο ΜCYV2).

Τα έντυπα τα οποία χρειάζονται πρόσθετες δηλώσεις βρίσκονται σε συμπιεσμένη μορφή αρχείου .RAR
Για να καταστεί δυνατή η παρουσίασή τους απαιτείται η εγκατάσταση του προγράμματος WINRAR http://www.win-rar.com/download.html?&L=0 ή άλλου ανάλογου προγράμματος.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Επιστροφή τραπεζικής εγγύησης.doc (Μέγεθος Αρχείου: 194,29Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
ΤΕΛΗ _FEES CYV.xls (Μέγεθος Αρχείου: 29,07Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel
ΤΕΛΗ _ FEES CYE.xls (Μέγεθος Αρχείου: 32,64Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
FORM MCYV2.doc (Μέγεθος Αρχείου: 618,07Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
FORM MCYE2.doc (Μέγεθος Αρχείου: 4930,8Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ FIMAS.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 126,62Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
MCYV2 με συνημμένα.rar (Μέγεθος Αρχείου: 701,24Kb)
6.2019 με συνημμένα.rar
MCYE2_6.6.2019 με συνημμένα.rar (Μέγεθος Αρχείου: 4910,89Kb)

No documents found

Πληφοροφριακο συστημα εργανη

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus