Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ανακοινώσεις


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

10/09/2018
H ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (Κλ. Α8) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (Κλ. Α2)

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση επτά (7) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου ως Λειτουργών για θέματα μετανάστευσης και είκισι (20) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου ως Λειτουργών Υποστήριξης για θέματα μετανάστευσης για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας διάρκειας τεσσάρων ετών «Ενίσχυση του Τομέα Μετανάστευσης του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης».

To έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 και από εθνικούς πόρους.

Οι ενιδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα των θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα, την διαδικασία πρόσληψης και τον τρόπο υποβολής αίτησης στην Επίσημη Εφημερίδα, ημερομηνίας 07.09.2018, τεύχος 5138, σελ 718-121.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ως ακολούθως:


Για Κύπριους πολίτες (όλες οι θέσεις) κάντε κλικ εδώ

Για πολίτες κρατών μελών της ΕΕ εκτός της Κύπρου (για την υποβολή της αίτησης απαιτείται λογαριασμός Google):
  • Για τις θέσεις Λειτουργού για θέματα μετανάστευσης (Κλ. Α8) κάντε κλικ εδώ
  • Για τις θέσεις Λειτουργού Υποστήριξης για θέματα μετανάστευσης (Κλ. Α2) κάντε κλικ εδώ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν όχι αργότερα από την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Έλενα Αντωνιάδου (τηλ. 22804407 – email: eantoniadou@papd.mof.gov.cy) ή στον κ. Μιχάλη Μπέη (τηλ. 22403936 – email: mbeys@papd.mof.gov.cy).

CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου