Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Ανακοινώσεις > Ανακοίνωση για υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν άδειες προσωρινής διαμονής και έχουν παραμείνει στο εξωτερικό πέραν των 3 μηνών και για υπηκόους τρίτων χωρών κατόχους θεωρήσεων (visas) που έχουν παραμείνει στην Κύπρο λόγω των μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση για υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν άδειες προσωρινής διαμονής και έχουν παραμείνει στο εξωτερικό πέραν των 3 μηνών και για υπηκόους τρίτων χωρών κατόχους θεωρήσεων (visas) που έχουν παραμείνει στην Κύπρο λόγω των μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού

18/05/2020

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ενημερώνει το κοινό που επηρεάστηκε από τους περιορισμούς στις πτήσεις που επιβλήθηκαν ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού, για τις διαδικασίες εισόδου αλλοδαπών που βρίσκονται στο εξωτερικό καθώς και επαναπατρισμού αλλοδαπών που βρίσκονται στην Κύπρο, ως ακολούθως:

Ι. Υπήκοοι τρίτων χωρών που βρίσκονται στο εξωτερικό, οι οποίοι κατέχουν σε ισχύ άδειες προσωρινής διαμονής όλων των κατηγοριών, και η περίοδος των τριών μηνών που τους δίνει δικαίωμα επανεισόδου στη Δημοκρατία, έχει λήξει μετά τις 15/3/2020, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε ο περιορισμός των πτήσεων και της εισόδου προσώπων στη Δημοκρατία, μπορούν να εισέλθουν στην Κύπρο, όταν αρθούν οι περιορισμοί, χωρίς να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία. Νοείται ότι θα πρέπει να πληρούν τις οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις εισόδου δυνατόν να απαιτήσει η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τον έλεγχο της διασποράς της πανδημίας.

ΙΙ. Υπήκοοι τρίτων χωρών που βρίσκονται στο εξωτερικό από την 1/01/2020 και έπειτα, και των οποίων η άδεια προσωρινής διαμονής έχει λήξει μετά τις 15/03/2020, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε ο περιορισμός των πτήσεων και της εισόδου προσώπων στη Δημοκρατία, μπορούν, εφόσον η άδεια τους δεν φέρει την ένδειξη «ΤΕΛΙΚΗ - ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ», να αποταθούν για άδεια εισόδου. Η αίτηση θα εξετάζεται και θα υπόκειται σε έγκριση ώστε να τους επιτραπεί η είσοδος όταν αρθούν οι περιορισμοί. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου ή ιατρικών πιστοποιητικών. Από τα ιατρικά πιστοποιητικά εξαιρούνται τα πιστοποιητικά που απαιτούνται σε σχέση με τον έλεγχο της πανδημίας. Νοείται, επιπλέον, ότι θα πρέπει να πληρούνται οι οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις εισόδου δυνατόν να απαιτήσει η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τον έλεγχο της διασποράς της πανδημίας.

ΙΙΙ. Για πρόσωπα που βρίσκονται στην Κύπρο με εθνικές ή άλλες θεωρήσεις για επίσκεψη όπως π.χ θεωρήσεις Σένγκεν, η ισχύς των οποίων έληξε από την 15/03/2020 και μετά, ενόσω ισχύουν οι περιορισμοί στις πτήσεις, δεν απαιτείται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια και δεν θα λαμβάνονται οποιαδήποτε μέτρα εναντίον τους, αλλά ούτε θα τοποθετούνται τα στοιχεία τους στον κατάλογο απαγορευμένων μεταναστών κατά την αναχώρησή τους, νοουμένου ότι θα αναχωρήσουν άμεσα μετά την άρση των περιορισμών.ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 18 Μαΐου 2020CyprusFlighPass

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES