English
Έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:  
Αναζήτηση
Ειδική Αναζήτηση         

Καλως ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο
Στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) έχουν ενοποιηθεί οι Υπηρεσίες Μετανάστευσης, Εγγραφής και Εκλογών με αποτέλεσμα την αποκέντρωση των εξουσιών, την απλοποίηση των διαδικασιών και την άμεση και έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών στα θέματα Αρχείου Πληθυσμού.

Οι πολίτες μπορούν τώρα να εφοδιάζονται από τις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις με πιστοποιητικά γέννησης, δελτία ταυτότητας και εκλογικά βιβλιάρια χωρίς περιττές και αχρείαστες γραφειοκρατικές διαδικασίες. 
Το Δεκέμβριο 2009 τα Κεντρικά Γραφεία και το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας μεταστεγάστηκαν προσωρινά, σε δύο πλήρως ανακαινισμένα κτίρια του Παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Με τη λειτουργία των νέων Γραφείων του Τμήματος, οι κάτοικοι της Επαρχίας Λευκωσίας συνεχίζουν να αποτείνονται απευθείας στα σημεία εξυπηρέτησης κοινού προς διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την παραχώρηση Αδειών Εισόδου και Παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την Απασχόληση, Βεβαιώσεων Εγγραφής για ευρωπαίους πολίτες και Δελτία Διαμονής για τα μέλη των οικογενειών τους που δεν είναι Ευρωπαίοι Πολίτες. Επιπρόσθετα, το Τμήμα συνεχίζει να εξυπηρετεί αλλοδαπό προσωπικό που απασχολείται σε Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία καθώς επίσης και αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών που αιτούνται Άδεια Εισόδου και Παραμονής με σκοπό τη φοίτηση σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο, ενω ταυτόχρονα εξετάζει αιτήματα για χορήγηση της Κυπριακής υπηκοότητας σε αλλοδαπους.

Η προσπάθεια αποκέντρωσης των υπηρεσιών του Τμήματος ενισχύθηκε σημαντικά με τη στελέχωση των Επαρχιακών Κλιμακίων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας Κύπρου (πλην της Επαρχίας Λευκωσίας, η οποία εξυπηρετείται στα νέα κτίρια του Τμήματος) με λειτουργούς, οι οποίοι παραλαμβάνουν τόσο τις αιτήσεις ευρωπαίων πολιτών και εκδίδουν επιτόπου τις Βεβαιώσεις Εγγραφής, όσο και τις αιτήσεις για τα μέλη των οικογενειών τους που δεν είναι ευρωπαίοι πολίτες τις οποίες διαβιβάζουν στο Τμήμα για περαιτέρω ενέργεια. 
Από το Δεκέμβριο 2010 το Τμήμα άρχισε να εκδίδει νέα διαβατήρια της Δημοκρατίας με βιομετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι της Ε.Ε. Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού:
Δευτέρα - Παρασκευή 08:00πμ - 03:00μμ

Διεύθυνση: Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Χείλωνος, 1457 Λευκωσία

25/04/2014 Μισθός Οικιακών Εργαζομένων

11/04/2014 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2013

08/01/2014 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚ ΜΗΤΡΟΓΟΝΙΑΣ ΑΤΟΜΑ

31/12/2013 Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού

31/10/2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Αγορά Υπηρεσιών δύο (2) ατόμων (Υπεύθυνοι Έργου) για εκτέλεση καθηκόντων συναφών με θέματα ασύλου

31/10/2013 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Μίσθωση Υπηρεσιών έξι (6) ατόμων για εκτέλεση καθηκόντων διερμηνείας Τουρκικής Γλώσσας

23/09/2013 Διαγωνισμός με σκοπό τη Σύναψη Σύμβασης για την αγορά εισιτηρίων για απελάσεις αλλοδαπών που διαμένουν παράνομα στην Κύπρο Αρ. Διαγωνισμού: TAΠΜ 2/2013/ΑΔ/Σ

09/08/2013 Μισθός Οικιακών Εργαζομένων

24/07/2013 Έναρξη ισχύος Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2013 – Τροποποιήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών

19/07/2013 Τροποποίηση Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου 49(Ι)2013

18/07/2013 Έναρξη ισχύος Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2013 – Τροποποιήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών

27/05/2013 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΤΑΠΜ

21/05/2013 Εξουσιοδότηση παραλαβής αιτήσεων, επιστόλων, αδειών και άλλων επίσημων εγγράφων του ΤΑΠΜ

07/05/2013 Τροποποίηση Περι Αρχείου Πληθυσμού Νόμου-36(Ι)13

07/05/2013 Τροποποίηση Περι Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου-32(Ι)13

18/04/2013 Τροποποίηση τελών Ευρωπαίων Πολιτών

12/04/2013 Χορήγηση 'Αδειας Μετανάστευσης σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών στο πλαίσιο της νέας ταχείας διαδικασίας που επηρεάζονται λόγω των οικονομικών μέτρων που ισχύουν σε τραπεζικά ιδρύματα στην Κύπρο μετά τις 15 Μαρτίου 2013

11/04/2013 Παραχώρηση της Κυπριακής υπηκοότητας με Εγγραφή (Τύπος Μ125)

05/02/2013 Αναθεώρηση Τελών, Οι Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013

29/08/2012 Aναθεωρημένη διαδικασία ταχείας εξέτασης παραχώρησης άδειας μετανάστευσης με βάση τον Καν. 6(2).

25/06/2012 Εφαρμογή του Κανονισμού 444/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ/ Έκδοση πολιτικής ταυτότητας σε πρόσωπα κάτω των 12 ετών

11/06/2012 Εφαρμογή του Κανονισμού 444/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την έκδοση ατομικών διαβατηρίων ανήλικων τέκνων Κυπρίων πολιτών

25/04/2012 Αναπροσαρμογή του μισθού των Διευθυντών και Μεσοδιευθυντικών στελεχών που απασχολούνται σε Εταιρείες/Επιχειρήσεις Ξένων συμφερόντων

09/03/2012 Διαγωνισμός με σκοπό τη Σύναψη Σύμβασης για την αγορά εισιτηρίων για απελάσεις αλλοδαπών που διαμένουν παράνομα στην Κύπρο. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Αλληλεγγύης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών)

Αρχή Σελίδας


© 2011 - 2014 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εσωτερικών-Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας