Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Επικοινωνία

Hide details for Τρόποι Επικοινωνίας με το ΤμήμαΤρόποι Επικοινωνίας με το Τμήμα
Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης αποστέλλοντας γραπτή επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή φαξ, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα ή μέσω τηλεφώνου. Σε περίπτωση γραπτής επικοινωνίας το Τμήμα θα απαντήσει γραπτώς. Όλη η αλληλογραφία που αποστέλλεται με οποιοδήποτε τρόπο στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης θα πρέπει να απευθύνεται στον Αν. Διευθυντή Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, να φέρει ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του αποστολέα αλλά και τη διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποσταλεί η απάντηση.

Η ταχυδρομική διεύθυνση του Τμήματος είναι: Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Τ.Θ.25196, 1307 Λευκωσία.


Hide details for Απαραίτητα Στοιχεία κατά την Επικοινωνία με το ΤμήμαΑπαραίτητα Στοιχεία κατά την Επικοινωνία με το Τμήμα
Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση, όταν αποτείνεσθε γραπτώς στο Τμήμα, προτρέπεστε όπως αναγράφετε τα πιο κάτω στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να έχετε ενώπιόν σας σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας:

Για τον Τομέα Αρχείου Πληθυσμού:
Τον αριθμό ταυτότητας του Κύπριου πολίτη ή τον αριθμό φακέλου της υπόθεσης για την οποία ενδιαφέρεσθε ή τον αριθμό εγγραφής αλλοδαπού (ΔΕΑ / ARC), ανάλογα με την περίπτωση.
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στο δελτίο ταυτότητας, στην απόδειξη που δίδεται με την καταβολή τελών για άδεια διαμονής, καθώς και στην ίδια την άδεια διαμονής.

Για τον Τομέα Μετανάστευσης:
Τον αριθμό φακέλου της υπόθεσης για την οποία ενδιαφέρεσθε ή τον αριθμό εγγραφής αλλοδαπού (ΔΕΑ / ARC).
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην απόδειξη παραλαβής αίτησης, στην απόδειξη που δίδεται με την καταβολή τελών (Γ.Λ.301) καθώς και στην ίδια την άδεια διαμονής/εισόδου.
Hide details for Επί Τόπου Εξυπηρέτηση στα Κεντρικά Γραφεία του ΤμήματοςΕπί Τόπου Εξυπηρέτηση στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος
Πιο κάτω παρατίθενται ενδεικτικοί χρόνοι και στοιχεία που αφορούν στην επί τόπου εξυπηρέτηση στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος. Τα πιο κάτω προέκυψαν από έρευνα που έλαβε χώρα στο ΤΑΠΜ το διάστημα 9-13 Μαΐου 2016 και στην οποία συμμετείχαν 151 εξυπηρετούμενοι. Τονίζεται ότι τα πιο κάτω παρατίθενται για σκοπούς ενημέρωσης και μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά δεδομένα, ανάλογα με την περιπλοκότητα της υπόθεσης αλλά και το κοινό το οποίο αναμένει να εξυπηρετηθεί σε κάθε δεδομένη στιγμή.

  • Πιο πολύς κόσμος επισκέπτεται το Τμήμα για να εξυπηρετηθεί εντός των ωρών 10:00 – 12:00.
  • Μέσος χρόνος αναμονής από την ώρα άφιξης στο Τμήμα μέχρι την έναρξη της πρώτης εξυπηρέτησης σε παράθυρο/γραφείο, είναι περίπου 10 λεπτά.
  • Μέσος χρόνος συνολικής παρουσίας στα σημεία εξυπηρέτησης, από την ώρα άφιξης μέχρι την ώρα αναχώρησης, είναι περίπου 30 λεπτά. Στο 85%, περίπου, των περιπτώσεων ο χρόνος δεν ξεπερνά τα 40 λεπτά.

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται σε παράθυρα ή γραφεία στους χώρους εξυπηρέτησης του Τμήματος, ανάλογα με το θέμα:

ΑΡ./ NO.
ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ / SERVICE FIELD
1-2
ΤΑΜΕΙΑ/ CASH DESKS
4
ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ & ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ/ EU CITIZENS & FAMILY MEMBERS
5A
ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ/ TURKISH CYPRIOTS
5B
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ/ NATIONALITY-PASSPORTS
6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ/ INFORMATION-RESIDENCE PERMITS
6A
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ/ RECEPTION OF RESIDENCE PERMITS
7-11
ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΩΝ / FAMILY MEMBERS OF CYPRIOTS
7-11
ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ / DOMESTIC WORKERS
7-11
ΕΡΓΑΤΕΣ / LABOURERS
7-11
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ / VISITORS
7-11
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ/ REFUGEES – SUBSIDIARY PROTECTION
7-11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / INVITATIONS FOR VISITORS
13
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/STUDENTS
14
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ PRIVATE EMPLOYMENT AGENCIES
15-15Α
ΛΗΨΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/BIOMETRIC DATA STATIONS
16
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ/ CIVIL MARRIAGES & CIVIL UNIONS
17-18
ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ-ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙAΜEΝΟΝΤΕΣ/ IMMIGRATION PERMITS-LONG TERM RESIDENTS
19-20
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ/FOREIGN COMPANIESHide details for Υποβολή Παραπόνων και ΕισηγήσεωνΥποβολή Παραπόνων και Εισηγήσεων
Σε περίπτωση που θέλετε να διατυπώσετε εισήγηση ή παράπονο ή να αξιολογήσετε με οποιοδήποτε τρόπο την εξυπηρέτησή σας στα σημεία εξυπηρέτησης των κεντρικών γραφείων του Τμήματος, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο που υπάρχει στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας και να το τοποθετήσετε στο Κιβώτιο εισηγήσεων/ παραπόνων/ αξιολόγησης υπηρεσιών που βρίσκεται τοποθετημένο στα σημεία εξυπηρέτησης των κεντρικών γραφείων του Τμήματος, ή να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στο κεντρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Τμήματος.


Hide details for Τηλεφωνικός Κατάλογος, Διεύθυνση και Άλλα Στοιχεία ΕπικοινΤηλεφωνικός Κατάλογος, Διεύθυνση και Άλλα Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση Τμήματος:Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Τ.Θ.25196, 1307 Λευκωσία.
Διεύθυνση γραφείων Τμήματος:Χείλωνος, 1457 Λευκωσία
Τηλεομοιότυπο αρχείου Γενικής Πολιτικής:22804507
Τηλεομοιότυπο αρχείου Αιτήσεων-Επιστολών:22804507
Ηλ. Ταχυδρομείοmigration@crmd.moi.gov.cy
Τηλεφωνικός κωδικός Κύπρου:+357
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΠΜ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Μάκης Πολυδώρου
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Δεσπω Κυπριανού
22804518
Μαρία Δημητρίου
22804486
ΠΡΩΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νεοκλής Κουμίδης
22804439
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Αντρέας Ηρακλέους
22804404
Πόλυς Γεωργίου
22804431
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Μαρία Χατζηγιάννη
22804468
Μαρία Μιχαήλ
22804446
Δήμητρα Μαλεκκίδου
22804532
Μαρία Ιωάννου
22804435
ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μαρία Πολυδώρου
22804413
Μαρία Μαλεκκίδου
22804444
Μαρία Λουκά
22804474
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Μαρία Πολυδώρου
22804412
Χριστούλα Χριστοφή
22804452
Άντρη Γεωργίου
22804457
Γρηγορία Στυλιανίδου
22804461
Μαρία Στυλιανού
22804459
Σωτηρούλλα Χρίστου
22804441
Παναγιώτα Χατζηγαβριήλ
22804458
Γεωργία Παπανικολάου
22804456
Μαριλένα Σαββίδου
22804454
Σάββας Σάββα
22804420
Όλγα Παπαπαναγίδου
22804408
Ιουλία Μαρκίδου
22804458
Διαμάντω Μηνά
22804453
Ευτυχία Έκτωρος
22804489
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΙΘΑΓΕΝΕΙΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΚΥΠΡΙΟ ΠΟΛΙΤΗ
Σούλλα Φωκά
22804467
ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Σούλλα Φωκά
22804467
Αντρούλλα Αριστείδου
22804423
Σωτηρούλλα Ματθαίου
22804411
Ζωή Τουλέκκη
22403910
Αθηνούλλα Στρατουρά
22804516
Ελευθερία Κυριάκου
22804441
Μαρία Κουζούπη
22804483
ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ
Γεωργία Παπαγεωργίου
22804482
ΠΡΟΞΕΝΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Φρείτα Γεωργούδη
22804479
ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Μιχαλάκης Γεωργίου
22804511
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ
Κούλλα Ρουσιά
22804472
ΑΡΧΕΙΟ
Άντρη Στυλιανού
22804528
Σαλώμη Θεοφάνους
22804524
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Μαίρη Επιφανίου
22804403
ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Παρασκευή Βοσκαρίδου
22804523
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Άντρη Οδυσσέως
22804428
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ
Χριστίνα Θεοδοσίου
22804402
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Παρασκευή Βοσκαρίδου
22804523
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
Ανδρούλα Σκαλιστή
22804455
Άντρη Οδυσσέως
22804428
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
Μαρία Μακκούλη
22804526
Σκεύη Καραφώκα
22804527
ΕΚΔΟΣΗ
Ιωσήφ Διόλα
Κατερίνα Νεοφύτου
Κυριάκος Χατζηπαπάς
Κυριάκος Χρίστου
Σταύρος Σταύρου
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Χρίστος Χατζηπαύλου
22804480
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Κούλλα Σοφοκλέους
22403946
Αλεξία Ιωάννου
22403908
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
Ειρήνη Χατζηλαζάρου
22804502
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Παναγιώτα Φωτίου
22403920
ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Νάσια Μαλακτού
22403927
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Ελένη Χριστοδούλου
22403939
Τέλης Καλλινίκου
22403938
Ξένια Σοφοκλέους
22804421
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Μαρία Γιαλλουρίδου
22403937
Χρυστάλλα Βασιλείου
22403944
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Στέλλα Χατζηγεωργίου
22804476
ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Ελλη Δημητρίου
22403905
Λουκία Χαραλάμπους
22403935
Χριστίνα Θεοδοσίου
22804481
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Μαρίλια Λευκάτου
22804427
ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤIΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Παρασκευή Βοσκαρίδου
22804523
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Μιχάλης Κάππας
22403928
ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ / ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Λευκή Αντωνίου (δακτυλογράφος)
22804419
Αθηνούλλα Χαραλάμπους (παραλαβή αιτήσεων/εξυπηρέτηση κοινού)
22403921
Ειρήνη Στασή (παραλαβή αιτήσεων/εξυπηρέτηση κοινού)
22403943
Σκεύη Σπύρου (αρχείο)
22804418
Παρθένα Χαραλαμπίδου
22804473
ΔΙΟΙΚΗΤIΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Παναγιώτα Ναθαναήλ
22804517
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Πολίνα Γαβριήλ
22403907
Έλλη Παύλου
22403906
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Σταυρούλα Παγδατή
22804443
Καίτη Αναστασίου
22804424
Ειρήνη Προύντζου
22403932
ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Στάλω Παπαγεωργίου
22804415
Μύρια Παύλου
22804414
Έρση Ηλία
22403934
Μέλανη Κωνσταντίνου
22403934
Στέλλα Λίλλητου
22403901
Νεοφύτα Παρούτη
22804484
Αλίκη Σάββα (δακτυλογράφος)
22403900
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Ρηγίνος Πολυδεύκης
22804500
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Μαρία Μαυρή
22804432
Ισαβέλλα Ειρήνη Κάντα
22804597
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Κωστής Κυριακίδης
22804450
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (MEU.1)
Στάλω Γιάλλουρου
22403919
Σοφία Μπακόλα
22403919
ΔΕΛΤΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (MEU.2)
Γιαννούλα Γενναδίου
22804585
Ηλιάνα Χατζημιχαήλ
22403912
Έλενα Κωνσταντίνου
22403922
ΔΙΟΙΚΗΤIΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Έλενα Χατζηγεωργίου
22403913
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (MEU.3)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Κωστής Κυριακίδης
22403941
Δέσπω Πολυκάρπου (δακτυλογράφος)
22804586
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΟΙ
Ξένια Γεωργιάδου
22804498
Αγνή Παπαγεωργίου
22804493
ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Ξένια Γεωργιάδου
22804498
ΤΑΜΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤIΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Έλενα Πιερή
22804514
Χρίστος Χατζηπαύλου
22804514
Αντρέας Χριστοδούλου
22804422
Όλγα Καρατζιά
22804433
Έλενα Αντωνιάδου (αρχειο)
22804407
ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤIΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
Αγνή Παπαγεωργίου
22804493
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤIΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Παναγιώτα Φωτίου
22403920
Αγνή Παπαγεωργίου
22804493

Hide details for Ηλεκτρονικά Ταχυδρομεία ΤμήματοςΗλεκτρονικά Ταχυδρομεία Τμήματος

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΤΑΠΜ
Νεοκλής Κουμίδηςnkoumides@crmd.moi.gov.cy
Νάσια Μαλακτούnmalaktou@crmd.moi.gov.cy
Σκεύη Βοσκαρίδουpvoskaridou@papd.mof.gov.cy
Μαρίλια Λευκάτουmlefkatou@crmd.moi.gov.cy
Μαρία Μακκούληmmakkouli@papd.mof.gov.cy
Παναγιώτα Φωτίου PPhotiou@crmd.moi.gov.cy
Έλενα Χατζηγεωργίουehadjigeorgiou@crmd.moi.gov.cy
Παναγιώτα Ναθαναήλ pnathanael@crmd.moi.gov.cy
Ρηγίνος Πολυδεύκης rpolydefkis@moi.gov.cy
Ξένια Γεωργιάδου xgeorgiadou@papd.mof.gov.cy
Αγνή Παπαγεωργίουapapageorgiou@moi.gov.cy
Έλενα Πιερήepieri@papd.mof.gov.cy
Χρίστος Χατζηπαύλουchadjipavlou@asylum.moi.gov.cy
Αντρέας Χριστοδούλουachristodoulou@crmd.moi.gov.cyHide details for Επαρχιακά Κλιμάκια Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ΑΕπαρχιακά Κλιμάκια Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αστυνομίας - Στοιχεία Επικοινωνίας και Ώρες Λειτουργίας

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚλιμάκιοΔιεύθυνση
Τηλέφωνο
Φαξ
ΛευκωσίαςΑγαμέμνονος 6, Έγκωμη, 2411 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
22802353
22775551
ΛεμεσούΦραγκλίνου Ρούσβελτ 223, Ζακάκι , Κτίριο ¨D. Nikolaou¨, 2ος όροφος , 3046 ΛΕΜΕΣΟΣ
25805200
25805651
ΛάρνακαςΠιαλέ Πασιά 75, 6027 ΛΑΡΝΑΚΑ
24804242
24304216
ΠάφουΕλευθερίου Βενιζέλου & Κάνιγγος γωνία αρ. 22, 2ος όροφος , 8021 ΠΑΦΟΣ
26806200
26911219
ΑμμοχώστουΕλευθερίας 83, TATOLOS Bld, Δερύνεια Plaza, 1ος όροφος, 5380 ΔΕΡΥΝΕΙΑ
23803289
23811308
Για ιστοσελίδα πατήστε εδώ
ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ: 08:00-14:00

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ_COMPLAINTS FORM.docΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ_COMPLAINTS FORM.doc


Σχετικά Αρχεία:

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ_COMPLAINTS FORM.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 43,35Kb)


ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter