Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) έχουν ενοποιηθεί οι Υπηρεσίες Μετανάστευσης, Εγγραφής και Εκλογών με στόχο την αποκέντρωση των εξουσιών, την απλοποίηση των διαδικασιών και την άμεση και έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών στα θέματα Αρχείου Πληθυσμού.

Οι πολίτες μπορούν τώρα να εφοδιάζονται από τις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις με πιστοποιητικά γέννησης, δελτία ταυτότητας και εκλογικά βιβλιάρια χωρίς περιττές και αχρείαστες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Το Δεκέμβριο 2009 τα Κεντρικά Γραφεία και το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας μεταστεγάστηκαν σε δύο πλήρως ανακαινισμένα κτίρια του Παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Με τη λειτουργία των νέων Γραφείων του Τμήματος, οι κάτοικοι της Επαρχίας Λευκωσίας συνεχίζουν να αποτείνονται απευθείας στα σημεία εξυπηρέτησης κοινού προς διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την παραχώρηση Αδειών Εισόδου και Παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την Απασχόληση, Βεβαιώσεων Εγγραφής για ευρωπαίους πολίτες και Δελτία Διαμονής για τα μέλη των οικογενειών τους που δεν είναι Ευρωπαίοι Πολίτες. Επιπρόσθετα, το Τμήμα συνεχίζει να εξυπηρετεί αλλοδαπό προσωπικό που απασχολείται σε Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία καθώς επίσης και αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών που αιτούνται Άδεια Εισόδου και Παραμονής με σκοπό τη φοίτηση σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο, ενω ταυτόχρονα εξετάζει αιτήματα για χορήγηση της Κυπριακής υπηκοότητας σε αλλοδαπους.

Η προσπάθεια αποκέντρωσης των υπηρεσιών του Τμήματος ενισχύθηκε σημαντικά με τη στελέχωση των Επαρχιακών Κλιμακίων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας Κύπρου (πλην της Επαρχίας Λευκωσίας, η οποία εξυπηρετείται στα νέα κτίρια του Τμήματος) με λειτουργούς, οι οποίοι παραλαμβάνουν τόσο τις αιτήσεις ευρωπαίων πολιτών και εκδίδουν επιτόπου τις Βεβαιώσεις Εγγραφής, όσο και τις αιτήσεις για τα μέλη των οικογενειών τους που δεν είναι ευρωπαίοι πολίτες τις οποίες διαβιβάζουν στο Τμήμα για περαιτέρω ενέργεια.

Από το Δεκέμβριο 2010 το Τμήμα άρχισε να εκδίδει νέα διαβατήρια της Δημοκρατίας με βιομετρικά στοιχεία, ενώ απο τα τέλη Αυγούστου του 2014 ξεκίνησε και η έκδοση αδειών παραμονής με βιομετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι της Ε.Ε.ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 15.12.2014, τίθεται σε ισχύ το άρθρο 18ΦΖ(7) του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Κεφ.105) Νόμου και το άρθρο 4 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2014 [Ν129(Ι)/2014, Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι) Αρ. 4456], για τις εξής κατηγορίες υπήκοων τρίτων χωρών:

α) που αιτούνται την απόκτηση, ανανέωση ή επανάκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντα,
β) που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης [βάσει των άρθρων 18ΚΙ-18ΛΗ του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου (Κεφ. 105)], και
γ) που είναι κάτοχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

[Κ.Δ.Π. 539/2014, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4835, 28.11.2014, Αριθμός 539].

Ενόψει της εφαρμογής των πιο πάνω, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση της διαδικασίας που ακολουθείται για την έκδοση αδειών διαμονής για τις πιο πάνω κατηγορίες.(βλ.σχετική αναλυτική Ανακοινωση στο τέλος της σελίδας).

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού:
Δευτέρα - Παρασκευή 08:00πμ - 03:00μμ

Διεύθυνση:
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Χείλωνος, 1457 Λευκωσία<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d6523.031189249248!2d33.355581129894915!3d35.16869976939213!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14de1753895411ab%3A0x5881215dd0fe8202!2zzqfPjc67z4nOvc6_z4IsIE5pY29zaWEsIEN5cHJ1cw!5e0!3m2!1se

• 19/02/2015 Έναρξη έκδοσης δελτίων ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία
• 21/01/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
• 28/11/2014 Ανακοίνωση για τις νέες διαδικασίες για τις κατηγορίες των υπηκόων τρίτων χωρών που αιτούνται την απόκτηση, ανανέωση ή επανάκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντα, που βρίσκονται ή θα εισέλθουν στη Δημοκρατία για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης [βάσει των άρθρων 18ΚΙ-18ΛΗ του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου (Κεφ. 105)], και που είναι κάτοχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας.Περισσότερα