Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) έχουν ενοποιηθεί οι Υπηρεσίες Μετανάστευσης, Εγγραφής και Εκλογών με στόχο την αποκέντρωση των εξουσιών, την απλοποίηση των διαδικασιών και την άμεση και έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών στα θέματα Αρχείου Πληθυσμού.

Οι πολίτες μπορούν τώρα να εφοδιάζονται από τις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις με πιστοποιητικά γέννησης, δελτία ταυτότητας και εκλογικά βιβλιάρια χωρίς περιττές και αχρείαστες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Το Δεκέμβριο 2009 τα Κεντρικά Γραφεία και το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας μεταστεγάστηκαν σε δύο πλήρως ανακαινισμένα κτίρια του Παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Με τη λειτουργία των νέων Γραφείων του Τμήματος, οι κάτοικοι της Επαρχίας Λευκωσίας συνεχίζουν να αποτείνονται απευθείας στα σημεία εξυπηρέτησης κοινού προς διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την παραχώρηση Αδειών Εισόδου και Παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την Απασχόληση, Βεβαιώσεων Εγγραφής για ευρωπαίους πολίτες και Δελτία Διαμονής για τα μέλη των οικογενειών τους που δεν είναι Ευρωπαίοι Πολίτες. Επιπρόσθετα, το Τμήμα συνεχίζει να εξυπηρετεί αλλοδαπό προσωπικό που απασχολείται σε Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων εγγεγραμμένες στη Δημοκρατία καθώς επίσης και αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών που αιτούνται Άδεια Εισόδου και Παραμονής με σκοπό τη φοίτηση σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο, ενω ταυτόχρονα εξετάζει αιτήματα για χορήγηση της Κυπριακής υπηκοότητας σε αλλοδαπους.

Η προσπάθεια αποκέντρωσης των υπηρεσιών του Τμήματος ενισχύθηκε σημαντικά με τη στελέχωση των Επαρχιακών Κλιμακίων της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας Κύπρου (πλην της Επαρχίας Λευκωσίας, η οποία εξυπηρετείται στα νέα κτίρια του Τμήματος) με λειτουργούς, οι οποίοι παραλαμβάνουν τόσο τις αιτήσεις ευρωπαίων πολιτών και εκδίδουν επιτόπου τις Βεβαιώσεις Εγγραφής, όσο και τις αιτήσεις για τα μέλη των οικογενειών τους που δεν είναι ευρωπαίοι πολίτες τις οποίες διαβιβάζουν στο Τμήμα για περαιτέρω ενέργεια.

Από το Δεκέμβριο 2010 το Τμήμα άρχισε να εκδίδει νέα διαβατήρια της Δημοκρατίας με βιομετρικά στοιχεία, ενώ απο τα τέλη Αυγούστου του 2014 ξεκίνησε και η έκδοση αδειών παραμονής με βιομετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Κύπρου έναντι της Ε.Ε.Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού:
Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 15:00

Διεύθυνση:
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Χείλωνος, 1457 Λευκωσία<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d6523.031189249248!2d33.355581129894915!3d35.16869976939213!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14de1753895411ab%3A0x5881215dd0fe8202!2zzqfPjc67z4nOvc6_z4IsIE5pY29zaWEsIEN5cHJ1cw!5e0!3m2!1se

• 28/07/2015 Μισθός Οικιακών Εργαζομένων
• 18/06/2015 Διάρκεια ισχύος εγγυητικών επιστολών
• 30/03/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΠερισσότερα