Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Διευθυντής    Διευθυντής


    Μάκης Πολυδώρου


    Εκπαίδευση: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του «Αριστοτελείου» Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Master of Arts στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (summa cum laude)

Επαγγελματική Πείρα: Διοικητικός Λειτουργός για θέματα μετανάστευσης και ιθαγένειας στο Υπουργείο Εσωτερικών 1984-2009
Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών 2003-2010
Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης από τις 03 Δεκεμβρίου 2014

Επαγγελματικά προσόντα: Επιτυχής ολοκλήρωση των εξετάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου

Μητρική Γλώσσα: Ελληνικά

Άλλες γλώσσες: Αγγλικά

Συνέδρια, Σεμινάρια, διεθνείς συναντήσεις: Υπεύθυνος σε θέματα εναρμόνισης κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντιπροσώπευση της Κύπρου σε αποστολές στο πλαίσιο διμερών διεθνών συμφωνιών.

No documents found


CyprusFlighPass

Διευθέτηση Ραντεβού

Απογραφή πληθυσμού 2021

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA

Business in Cyprus

Θεωρησεις εισοδου