Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τομέας Αρχείου Πληθυσμού


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, για σκοπούς αποφυγής ταλαιπωρίας του κοινού, προτρέπει όσους προτίθενται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό κατά την καλοκαιρινή περίοδο να προβούν σε έλεγχο της ημερομηνίας λήξεως των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων και ταυτοτήτων) των ιδίων και των ανήλικων τέκνων τους ώστε, εάν χρειάζεται, να προβούν σε έγκαιρη υποβολή αιτήσεων για ανανέωσή τους. Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί πολίτες να απευθύνονται γι’ αυτές τις ανανεώσεις την τελευταία στιγμή, το κοινό προτρέπεται όπως υποβάλλει τις εν λόγω αιτήσεις δεκαπέντε τουλάχιστο μέρες πριν το προγραμματιζόμενο ταξίδι.- Γενικές Πληροφορίες και Έντυπα
- Ηλεκτρονική υποβολή αιήσεων μέσω του η-ΣΑΠ
- Υπηκοότητα
- Πολιτικοί Γάμοι
- Διαδικασίες για τη Σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης
- Έκδοση Διαβατηρίου
- Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης
- Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας
- Έκδοση Εκλογικού Βιβλιαρίου
- Έκδοση Προσφυγικής Ταυτότητας
- Έκδοση Πιστοποιητικού Θανάτου
- Έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γέννησης
- Αλλαγή Ονόματος προσώπου που γεννήθηκε στην Κύπρο
- Αλλαγή Ονόματος προσώπου που γεννήθηκε στο εξωτερικό


ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter