Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Νόμοι


  • Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε συγκεντρωτικά νομοθεσίες και κανονισμούς που εφαρμόζει το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (Μέγεθος Αρχείου: 1612,04Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (Μέγεθος Αρχείου: 10444,3Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (Μέγεθος Αρχείου: 14993,85Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ (Μέγεθος Αρχείου: 5289,48Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Μέγεθος Αρχείου: 6331,79Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPointΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΝΟΜΟΣ (Μέγεθος Αρχείου: 13760,27Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 (Εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Οδηγία 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης") (Μέγεθος Αρχείου: 734,36Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Εναρμόνιση, μεταξύ άλλων, με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/36/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία») (Μέγεθος Αρχείου: 225,09Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί του Δικαιώματος των Πολιτών τ ης Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία (Τροποποιητικός) Νόμος (Μέγεθος Αρχείου: 135,11Kb)


ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

Startup Visa

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

η-ΣΑΠ

Θεωρησεις εισοδου

Εμπορία Προσώπων

e-procurement

EURES

Η Ευρωπη σου

Follow GovCy on Twitter