Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Έντυπα Αιτήσεων


Τα έντυπα τα οποία χρειάζονται πρόσθετες δηλώσεις βρίσκονται σε συμπιεσμένη μορφή αρχείου .RAR
Για να καταστεί δυνατή η παρουσίασή τους απαιτείται η εγκατάσταση του προγράμματος WINRAR (http://www.win-rar.com/download.html?&L=0) ή άλλου ανάλογου προγράμματος.


Show details for [<span class="text"><b> Γενικά Έντυπα</b></span>] Γενικά Έντυπα
Show details for [<span class="text"><b> Τομέας Αρχείου Πληθυσμού-Αρχείο Πληθυσμού</b></sp Τομέας Αρχείου Πληθυσμού-Αρχείο Πληθυσμού
Hide details for [<span class="text"><b> Τομέας Αρχείου Πληθυσμού-Ιθαγένεια</b></span>] Τομέας Αρχείου Πληθυσμού-Ιθαγένεια
Download Acrobat file M71.pdf (557,02Kb)
Download Acrobat file M127.pdf (245,52Kb)
Download Acrobat file M126.pdf (1384,15Kb)
Download Acrobat file M125.pdf (690,1Kb)
Download Acrobat file M124.pdf (800,63Kb)
Download Acrobat file M123.pdf (547,71Kb)
Download Acrobat file M121.pdf (355Kb)
Download Acrobat file M130.pdf (272,28Kb)
Show details for [<span class="text"><b> Τομέας Μετανάστευσης-Ευρωπαίοι Υπήκοοι</b></span>] Τομέας Μετανάστευσης-Ευρωπαίοι Υπήκοοι
Show details for [<span class="text"><b> Τομέας Μετανάστευσης-Υπήκοοι Τρίτης Χώρας</b></sp Τομέας Μετανάστευσης-Υπήκοοι Τρίτης Χώρας

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

CyprusFlighPass

Διευθέτηση Ραντεβού

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA