Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Έντυπα Αιτήσεων


Τα έντυπα τα οποία χρειάζονται πρόσθετες δηλώσεις βρίσκονται σε συμπιεσμένη μορφή αρχείου .RAR
Για να καταστεί δυνατή η παρουσίασή τους απαιτείται η εγκατάσταση του προγράμματος WINRAR (http://www.win-rar.com/download.html?&L=0) ή άλλου ανάλογου προγράμματος.


Show details for [<span class="text"><b> Γενικά Έντυπα</b></span>] Γενικά Έντυπα
Show details for [<span class="text"><b> Τομέας Αρχείου Πληθυσμού-Αρχείο Πληθυσμού</b></sp Τομέας Αρχείου Πληθυσμού-Αρχείο Πληθυσμού
Show details for [<span class="text"><b> Τομέας Αρχείου Πληθυσμού-Ιθαγένεια</b></span>] Τομέας Αρχείου Πληθυσμού-Ιθαγένεια
Show details for [<span class="text"><b> Τομέας Μετανάστευσης-Ευρωπαίοι Υπήκοοι</b></span>] Τομέας Μετανάστευσης-Ευρωπαίοι Υπήκοοι
Hide details for [<span class="text"><b> Τομέας Μετανάστευσης-Υπήκοοι Τρίτης Χώρας</b></sp Τομέας Μετανάστευσης-Υπήκοοι Τρίτης Χώρας
Download rar file BCS.rar (1356,18Kb)
Download Acrobat file ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ GR.pdf (189,61Kb)
Download Word file Επιστροφή τραπεζικής εγγύησης.doc (194,29Kb)
Download Acrobat file ΑΙΤΗΣΗ MLT1.pdf (380,49Kb)
Download Acrobat file ΑΙΤΗΣΗ MFR1.pdf (352,63Kb)
Download Acrobat file ΑΙΤΗΣΗ M67.pdf (60,71Kb)
Download Word file ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ.doc (26,52Kb)
Download rar file MCYE1.rar (5227,14Kb)
Download rar file MNSP1.rar (840,62Kb)
Download rar file MGEN1.rar (5537,8Kb)
Download rar file MDW1.rar (5391,21Kb)
Download rar file MVIS1.rar (1016,84Kb)
Download rar file Αδεια Μεταναστευσης-Ταχεία Διαδικασία.rar (119,75Kb)
Download rar file οικογενειακη επανενωση.rar (463,99Kb)
Download Acrobat file Έντυπο φιλοξενίας.pdf (66,58Kb)
Download rar file MCYV1.rar (1010,37Kb)

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

CyprusFlighPass

Διευθέτηση Ραντεβού

Απογραφή πληθυσμού 2021

Request for Information

Κατάργηση εγγυήσεων για άδεια εργασίας και εποχικής εργασίας

ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

BREXIT

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤH

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ

EU NATIONALS

Startup Visa

Προσωρινή προστασία

ΤΑΠΜ-Υπηρεσίες SMS

Invest Cyprus

η-ΣΑΠ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

CSCA