Επαρχιακές Διοικήσεις

Αποστολή
Ο Έπαρχος είναι το αρμόδιο Κρατικό Όργανο που μεριμνά για την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής στην Επαρχία του. Γι΄αυτό είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνος για την υποβολή εισηγήσεων σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαμόρφωση σωστής και επιτυχούς Κυβερνητικής πολιτικής για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Επαρχίας του.

Στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητας είναι το κατ΄εξοχή συντονιστικό όργανο των διαφόρων Κρατικών και Ημικρατικών Υπηρεσιών για επίλυση προβλημάτων στην Επαρχία του που αφορούν την προώθηση διαφόρων έργων αναπτύξεως.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση