Κυπριακή Δημοκρατία


Επιτροπή Παρακολούθησης Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων 2014 - 2020
Επιτροπή Παρακολούθησης του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας


Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας όπως αυτός έχει εγκριθεί κατά τη διάρκεια της 1ης σύγκλησης της Επιτροπής Παρακολούθησης, στις 27 Μαΐου 2017: βλ. συνημμένο

Ο Εσωτερικός Κανονισμός, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 27.04.2016, ορίζει τον Πρόεδρο και τα μέλη (βλ. άρθρο 4 του εν λόγω Κανονισμού), τα οποία είναι τα ακόλουθα:


Πρόεδρος

Επικεφαλής Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων Υπουργείου Εσωτερικών

Μέλη με Δικαίωμα Ψήφου

Τα μέλη της Επιτροπής είναι οι επικεφαλής των πιο κάτω φορέων ή εκπρόσωποί
τους:

(α) Αρμόδια Υπουργεία

Αστυνομία Κύπρου

Υπουργείο Άμυνας

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Εσωτερικών


(β) Άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία)

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (Ορίζοντας 2020)

Κέντρο Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης

Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας


Μέλη χωρίς Δικαίωμα Ψήφου

Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ISF 2014-2020.pdf (File Size: 443,47Kb)

- 1η Επιτροπή Παρακολούθησης 2015 - 2016
- 2η Επιτροπή Παρακολούθησης 2016 -2017
- 3η Επιτροπή Παρακολούθησης 2017 - 2018
- 4η Επιτροπή Παρακολούθησης 2018 - 2019