Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.21.2 Σύμβαση Πολιτικής Συμβίωσης - Σύμφωνο Συμβίωσης
Σύμφωνο Συμβίωσης

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Προϋποθέσεις
3. Πιστοποιητικά
4. Νομοθεσία
5. Επικοινωνία

Hide details for 1. Γενικά1. Γενικά
1. Γενικά
Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμος του 2015 (αρ. 184(Ι)/2015) τέθηκε σε ισχύ στις 9/12/2015. Η βασική αρμοδιότητα σε ότι αφορά στη σύναψή της αποδίδεται στο Ληξίαρχο που είναι ο Έπαρχος.
Η σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης έχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα και συνέπειες ως εάν να είχε τελεστεί γάμος δυνάμει των διατάξεων του περί Γάμου Νόμου και οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθεσία της Δημοκρατίας σε «σύζυγο» θα ερμηνεύεται ως αναφορά και σε Συμβίο σε Πολιτική Συμβίωση.

Η διαδικασία σύναψης Πολιτικής Συμβίωσης πραγματοποιείται στις Επαρχιακές Διοικήσεις και ενώπιον του Επάρχου. Η σύναψη γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού στην επαρχία στην οποία διαμένει ένα εκ των ενδιαφερομένων προσώπων, ή, σε περίπτωση που δεν διαμένουν μόνιμα στη Δημοκρατία, της επαρχίας της επιλογής τους.

Τα τέλη που προνοεί ο περί Πολιτικής Συμβίωσης νόμος
- Σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης €90
- Επιπλέον έκδοση Πιστοποιητικού €15
- Έκδοση Πιστοποιητικού Ελευθερίας (ανά άτομο) €34,17

Show details for 2. Προϋποθέσεις2. Προϋποθέσεις

Show details for 3. Πιστοποιητικά3. Πιστοποιητικά

Show details for 4. Νομοθεσία4. Νομοθεσία

Show details for 5. Επικοινωνία5. Επικοινωνία

Σχετικό Περιεχόμενο

http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/571635C22DEDE246C2257F53003C67EE/$file/01-%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%95%CE%A3.pdf

http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/571635C22DEDE246C2257F53003C67EE?OpenDocument

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2015_1_184/full.html

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα