Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.21.2 Σύμβαση Πολιτικής Συμβίωσης - Σύμφωνο Συμβίωσης
Σύμφωνο Συμβίωσης

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Προϋποθέσεις
3. Πιστοποιητικά
4. Νομοθεσία
5. Επικοινωνία

Show details for 1. Γενικά1. Γενικά

Show details for 2. Προϋποθέσεις2. Προϋποθέσεις

Hide details for 3. Πιστοποιητικά3. Πιστοποιητικά
3. Πιστοποιητικά
Αφού έχει καταβληθεί το καθορισμένο τέλος, ο Ληξίαρχος εκδίδει και επιδίδει σε αμφότερους τους Συμβίους δεόντως σφραγισμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο «Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης» που φέρει ημερομηνία καταχώρησης που είναι η ημερομηνία που πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται η διαδικασία ενώπιον του Ληξίαρχου.


Show details for 4. Νομοθεσία4. Νομοθεσία

Show details for 5. Επικοινωνία5. Επικοινωνία

Σχετικό Περιεχόμενο

http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/571635C22DEDE246C2257F53003C67EE/$file/01-%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%95%CE%A3.pdf

http://www.moi.gov.cy/moi/crmd/crmd.nsf/All/571635C22DEDE246C2257F53003C67EE?OpenDocument

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2015_1_184/full.html

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα