Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Νέοι Κανονισμοί Σωματείων και Ιδρυμάτων
Βρίσκονται ενώπιον της Βουλής οι νέοι κανονισμοί με βάση τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμο, οι οποίοι θα ρυθμίζουν μεταξύ άλλων την λετουργία Ομοσπονδιών και Ενώσεων, καθώς και θυγατρικών και Παραρτημάτων. Επίσης θα ρυθμίζουν τα τέλη για διάφορες υπηρεσίες. Η ψήφιση αναμένεται εντός Ιουλίου, 2020

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα