Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του ΥΠΕΣ για παράταση του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος που αφορά τις αναπτύξεις γηπέδων γκολφ

21/12/2016

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρία, ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για παράταση του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος που αφορά τις αναπτύξεις γηπέδων γκολφ.

Πιο συγκεκριμένα, στη σημερινή του συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τις πιο κάτω ρυθμίσεις:

Α) Σε σχέση με το Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων, για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο:

Η πολεοδομική άδεια και η άδεια οικοδομής θα πρέπει να εξασφαλισθούν μέχρι τις 29.6.2019, υπό την προϋπόθεση ότι, για την προτεινόμενη ανάπτυξη θα έχει υποβληθεί στην Πολεοδομική Αρχή πλήρης και ολοκληρωμένη πολεοδομική αίτηση (με κατάθεση όλων των σχετικών με το προτεινόμενο έργο διαβουλεύσεων), μέχρι τις 29.12.2018.

Το έργο θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί/ ολοκληρωθεί, εντός περιόδου που δεν θα υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας οικοδομής, εξαιρουμένων των συγκεκριμένων αναπτύξεων που περιγράφονται στο Σχέδιο, για τις οποίες τα Κίνητρα προβλέπουν παράταση του χρόνου ολοκλήρωσής τους, καθώς και αυτών για τις οποίες, με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 79.264 και ημερ. 29.7.2015, τα Κίνητρα παρέχονται σε μόνιμη βάση (μεγάλης κλίμακας ή και στρατηγικής σημασίας αναπτύξεις).
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες καθότι η εγκριθείσα, με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.476 και ημερ. 3.3.2015, παράταση του χρονικού διαστήματος αξιοποίησης των Πολεοδομικών Κινήτρων για την ανάκαμψη της αναπτυξιακής δραστηριότητας (υποβολή αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας μέχρι τις 29.12.2016 και εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής μέχρι τις 29.6.2017), διαφάνηκε ότι είναι περιοριστική, δεδομένου ότι αριθμός σημαντικών έργων για τα οποία έχει εκφρασθεί πρόθεση αξιοποίησης των Κινήτρων αφορούν κατά κύριο λόγο σε μεγάλες και σύνθετες αναπτύξεις, για τις οποίες απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος ετοιμασίας σχεδίων από μέρους των επενδυτών, αλλά και εξέτασης από τις αδειοδοτούσες Αρχές.

Β) Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που αφορά τις αναπτύξεις γηπέδων γκολφ:

Μέχρι 30/6/2018 θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί η πολεοδομική άδεια και η άδεια διαίρεσης για το master plan και η πολεοδομική άδεια και η άδεια οικοδομής για τις εγκαταστάσεις του γηπέδου γκολφ (Club house κλπ).

Μέχρι 30/6/2019 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου γκολφ του οδικού δικτύου και των εγκαταστάσεων του.

Η Τροποποίηση του Χρονοδιαγράμματος αποφασίστηκε όπως προωθηθεί μετά από συνεδρία της Υπουργικής Επιτροπής για την ανάπτυξη των γηπέδων γκολφ που αποτελείται από τους Υπουργούς Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού (Πρόεδρος), Εσωτερικών, Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, που πραγματοποιήθηκε στις 19.12.2016.
Η Αρμόδια Υπουργική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος καθορισμού της σχετικής Πολιτικής είναι πρωτίστως η κατασκευή των γηπέδων γκολφ, τα οποία θα εμπλουτίσουν το τουριστικό προϊόν και τις εμπειρίες που παρέχονται στον επισκέπτη, ώστε να καταστεί η Κύπρος τουριστικός προορισμός υψηλής ποιότητας έκρινε ότι, το χρονοδιάγραμμα εξασφάλισης των απαιτούμενων αδειών για όλες τις αναπτύξεις γηπέδων γκολφ, όπως είχε ορισθεί με βάση την τελευταία Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 80.846 και ημερομηνία 22.6.2016 ήταν για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, ανέφικτο.Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα 
σε αλλοδαπούς επενδυτές / επιχειρηματίες

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

e-procurment

Περί Κύπρου