Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΠαρακάτω παρατίθενται τα έντυπα που αφορούν την αδειοδότηση οικοδομών.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την υποβολή των εν λόγω εγγράφων στις αρμόδιες αρχές πατήστε στην Αδειοδότηση Οικοδομών


Έντυπο 1 - Αίτηση για Άδεια Οικοδομής

Έντυπο 2 - Αίτηση για Άδεια Διαχωρισμού Γής, Οικοδομής ή Κατασκευής Δρόμου

Έντυπο 3α - Υπεύθυνη Δήλωση Μελετητών του Έργου
(Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού)

Έντυπο 3β - Υπεύθυνη Δήλωση Μελετητών του Έργου
(Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)

Έντυπο 3γ - Υπεύθυνη Δήλωση Μελετητών του Έργου
(Μηχανολόγου Μηχανικού

Έντυπο 3δ1 - Δήλωση Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου

Έντυπο 3δ2 - Δήλωση Ενεργειάκής Απόδοσης του Κτιρίου
(για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες)

Έντυπο 3δ3 - Δήλωση Ενεργειάκής Απόδοσης του Κτιρίου
(για κτίρια που ΔΕΝ χρησιμοποιούνται ως κατοικίες)

Έντυπο 4 - Έντυπο Αυτοελέγχου

Έντυπο 4α -Έντυπο Αυτοελέγχου για άδεια οικοδομής μέχρι τετρακατοικία

Έντυπο 5 - Γνωστοποίηση Συμπλήρωσης Εργασιών για σκοπούς
έκδοσης Πιστοποιητικού Έγκρισης

Έντυπο 6 - Πιστοποιητικό Συμπλήρωσης Έργου

Έντυπο 6.1 - Έκθεση Επιβλέποντα Μηχανικού προς την Αρμόδια Αρχή

Έντυπο 7 - Αίτηση για Άδεια Κατεδάφισης

Έντυπο 8 - Παράδειγμα Εμβαδομέτρησης

Έντυπο 9 - Αίτηση για ανανέωση άδειας

Έντυπο 10 - Παραχώρηση ρυμοτομίας

Παράρτημα Ι - Βεβαίωση για Φωτοβολταϊκα Συστήματα (Κ.Δ.Π. 218/2013)
Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

e-procurment

Περί Κύπρου

Αρχείο Ανακοινωθέντων

Cyprus on Film