Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΠαρακάτω παρατίθενται τα έντυπα που αφορούν την αδειοδότηση οικοδομών.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την υποβολή των εν λόγω εγγράφων στις αρμόδιες αρχές πατήστε στην Αδειοδότηση Οικοδομών

-
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-


ΕΝΤΥΠΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΛΛΑ