Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Εργασίες του Δήμου Παραλιμνίου επί του παραλιακού μετώπου, εντός της Ζώνης Προστασίας της παραλίας

22/03/2018

Σε σχέση με τις εργασίες που πραγματοποιούνται από τον Δήμο Παραλιμνίου επί του παραλιακού μετώπου, το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό για τα ακόλουθα:

• Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, οι Επαρχιακές Διοικήσεις, για σκοπούς διευκόλυνσης των εργασιών για καθαρισμό των παραλιών, παραχωρούν, κάθε χρόνο και πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου, σχετική άδεια για απομάκρυνση χαλαρών πετρών. Στο πλαίσιο αυτό, και συγκεκριμένα για τον Δήμο Παραλιμνίου, η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου παραχώρησε άδεια για απομάκρυνση χαλαρών πετρών από τις παραλίες εντός των ορίων του Δήμου. Στην παραχωρηθείσα άδεια ρητώς καταγράφηκε ότι σε αυτή, δεν περιλαμβάνονταν ο εκβραχισμός, ούτε και οι οποιεσδήποτε χωματουργικές εργασίες, έστω και ήπιας μορφής.
• Στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου, αρμόδιοι λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης επιθεωρούν το παραλιακό μέτωπο σχεδόν καθημερινά και, όταν παρατηρούν ότι διενεργούνται εργασίες που ενδεχομένως να παραβιάζουν διατάξεις κείμενης νομοθεσίας, καλούν τον εμπλεκόμενο να τερματίσει αμέσως τις εργασίες αυτές. Ιδιαίτερα όταν εργασίες που διενεργούνται υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα και επηρεάζουν το ανάγλυφο του τοπίου το θέμα καταγγέλλεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου. Αυτού του χειρισμού έτυχαν και οι εργασίες που ο Δήμος Παραλιμνίου διεξήγαγε στην περιοχή Σκούταροι, έμπροσθεν του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Μάλαμα. Για το θέμα αυτό, μάλιστα, έχει σχηματιστεί φάκελος στο Αρχηγείο, το οποίο και το χειρίζεται σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για λήψη δικαστικών μέτρων. Το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω δικαστικών μέτρων εξετάζει και η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου. Παρόμοιου χειρισμού τυγχάνουν και οι εργασίες που ο Δήμος Παραλιμνίου διενεργεί έμπροσθεν του ξενοδοχειακού συγκροτήματος CavoMaris όπως, επίσης, και αυτές στην παραλία Κόννος.
• Εξ αφορμής, τo Υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαιώνει ότι θα λαμβάνει, όταν απαιτείται, όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, περιλαμβανομένων και υλικών δράσεων ή δικαστικών μέτρων και ζητείται, όπου απαιτείται, και η συνδρομή της Αστυνομίας. Περαιτέρω, το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τον Δήμο Παραλιμνίου, καθώς και τις άλλες τοπικές αρχές, όπως αποφεύγουν τη διενέργεια οποιωνδήποτε εργασιών επί του παραλιακού μετώπου, χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας/έγκρισης από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή.Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

e-procurment