ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ


Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμος του 2015 (αρ. 184(Ι)/2015) τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9/12/2015. Ο νόμος εισάγει στην κυπριακή έννομη τάξη το θεσμό της Πολιτικής Συμβίωσης. Η βασική αρμοδιότητα σε ότι αφορά στη σύναψή της αποδίδεται στο Ληξίαρχο που είναι ο Έπαρχος.

Πολιτική Συμβίωση συνάπτεται ενώπιον του Ληξίαρχου της επαρχίας διαμονής ενός εκ των ενδιαφερομένων προσώπων, στη παρουσία δύο μαρτύρων. Για τη σύναψη απαιτείται υποβολή συγκεκριμένου συμπληρωμένου εντύπου που να συνοδεύεται από προσωπικό έγγραφο ταυτοποίησης, ένορκη δήλωση και πιστοποιητικό ελευθερίας. Το τέλος σύναψης ανέρχεται στα 90 ΕΥΡΩ.

Τα πιο κάτω έγγραφα έχουν σκοπό να ενημερώσουν και καθοδηγήσουν κατάλληλα το κοινό αναφορικά με το περιεχόμενο της νομοθεσίας και τις διαδικασίες που καθιερώνει.


Σχετικά Αρχεία:

_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών