Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

Τοπική Αυτοδιοίκηση


1.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στα πλαίσια των διαβουλεύσεων που είχε το Υπουργείο Εσωτερικών, με το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων για προώθηση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τέθηκε και το θέμα της εισαγωγής του θεσμού του εσωτερικού ελέγχου στις Τοπικές Αρχές, όπως ακριβώς τούτο ισχύει και στις κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμου του 2003.

Σκοπός της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου είναι η διενέργεια προληπτικού ελέγχου των ακολουθούμενων διαδικασιών και αποφάσεων που λαμβάνονται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η χρηστή διοίκηση και να αποφεύγονται οι αυθαιρεσίες, παρατυπίες και παρανομίες. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (www.internalaudit.gov.cy), επικεφαλής της οποίας είναι ο Έφορος, είναι ανεξάρτητη υπηρεσία, υπαγόμενη και λογοδοτούσα στον Υπουργό Οικονομικών.

Στα πλαίσια της πιο πάνω αναφερόμενης διαβούλευσης εξασφαλίστηκε η σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων / ενδιαφερομένων και ιδιαίτερα των Τοπικών Αρχών, σε συνέχεια της οποίας προωθήθηκε κατάλληλη τροποποίηση του περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμου, οι διατάξεις του οποίου θα διέπουν, πέραν του εσωτερικού ελέγχου των κρατικών υπηρεσιών και τις διαδικασίες ελέγχου των Τοπικών Αρχών. Το σχετικό νομοσχέδιο εκκρεμεί στη Νομική Υπηρεσία, για τη διενέργεια του νενομισμένου νομοτεχνικού ελέγχου.

29/10/2012Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου