Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

08/11/2018


ΥΠΕΣ-Ένωση Δήμων Κύπρου

ΥΠΕΣ-Ένωση Δήμων Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης σε συνάντησή του με αντιπροσωπεία της Ένωσης Δήμων Κύπρου.Σήμερα είχαμε μια ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση με την Ένωση Δήμων για την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σήμερα υπάρχουν στην ελεύθερη Κύπρο 380 περίπου τοπικές αρχές, 30 Δήμοι και 350 κοινότητες.Ο κάθε ένας μπορεί να αντιληφθείότι αυτός ο αριθμός, αυτός ο κατακερματισμός, είναι αποτρεπτικός στη λειτουργία πραγματικά αυτόνομων διοικητικών οντοτήτων σε τοπικό επίπεδο. Διοικητικών οντοτήτων που μπορούν να έχουν πραγματικές εξουσίες, τεχνογνωσία και πόρους για να εξυπηρετήσουν τον πολίτη, που αποτελεί το πραγματικό θύμααφού δεν λαμβάνει το εύρος και την ποιότητα των υπηρεσιών που θα έπρεπε να λαμβάνει από την τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα σύγχρονο κράτος. Και που εν ελλείψει μιας αποτελεσματικής και αυτοτελούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καταφεύγειστοΚεντρικό Κράτος το οποίο με πιο συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό και απρόσωπο τρόπο προσφέρειυπηρεσίες που θαέπρεπε να προσφέρονταν από την τοπική αυτοδιοίκηση, αντί να παράγει πολιτική.

Σε αφορά τους Δήμους, μέρος της ανεπάρκειας του υφιστάμενου συστήματος οφείλεται πιστεύω εν μέρει στη ραγδαία αύξηση του αριθμού τους στο παρελθόν,που έγινεστο όνομα της αποκέντρωσης χωρίς όμως να λάβειυπόψη τους κανόνες που αφορούν την αποτελεσματικότητα και την βιωσιμότητα του όποιου εγχειρήματος.Φυσικά αυτό το «λάθος» έγινε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Δανία και η Ελλάδα οι οποίες όμως στη συνέχεια προχώρησαν σε υποχρεωτικέςσυγχωνεύσεις των τοπικών αρχών στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης.

Όσον αφορά την Κύπρο τα τελευταία χρόνια έγιναν αρκετές μελέτες οι οποίες συγκλίνουν σε όλα τους τα συμπεράσματα, ένα εκ των οποίων είναι ότι ο αριθμός των δήμων είναι υπερβολικά μεγάλος. Έθεσα στην Ένωση Δήμων την άποψηότι και στην Κύπρο οι συνθήκες έχουν ωριμάσει, για να κάνουμε αυτό το τολμηρό αλλά αναγκαίο βήμα. Να αποτελεί δηλαδή, η ουσιαστική αλλά και υποχρεωτική μείωση των Δήμων μέσω συνενώσεων και συγχωνεύσεων,αλλά και η δια νόμου δημιουργία σύγχρονων διοικητικών δομώνκαι στους Δήμους, αναπόσπαστο μέρος της μεταρρύθμισης. Όπως συζητήσαμε και την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων οι οποίοι εξαρτούνται στην κρατική χορηγία κυρίως λόγω της εκ νόμου αδυναμίας άντληση ιδίων πόρων. Οι συγχωνεύσεις θα επιφέρουν δε σημαντικές εξοικονομήσεις αλλά για την ομαλή λειτουργία των δήμων, αλλά χρειάζονται επιπρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία, ιδιαίτερα αν θα μεταφερθούνστους Δήμουςοι επιπρόσθετες αυτές εξουσίες που αρμόζουν σε μια πραγματική τοπική αυτοδιοίκηση.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα πολύπλοκο θέμα και που δεν αφορά μόνο την συνένωση Δήμων.

Αφορά την συμπλπεγματοποίηση υπηρεσιών των Κοινοτήτων αλλά και τη δημιουργία νέων, επαρκών διοικητικών δομών στην Ύπαιθρο αφού το ένα τρίτο περίπου των συμπολιτών μας ζει σε μη δημαρχούμενες περιοχές. Δουλέψαμε εντατικά με την Ένωση Κοινοτήτων και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με την δημιουργία λιγότερων από 40 διοικητικά αυτόνομων συμπλεγμάτων υπηρεσιών στην ύπαιθρο διαφυλάσσοντας παράλληλα την ταυτότητα των 350 κοινοτήτων μας.

Η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αφορά επίσηςσημαντικά περιβαλλοντικά θέματα και θέματα δημόσιας υγείας όπως η διαχείριση της υδατοπρομήθειας, των αποβλήτων και των αποχετεύσεων σε επαρχιακό επίπεδο, αντί ο κατακερματισμός που παρατηρείται σήμερα.

Αφορά επίσης την επιτακτική ανάγκη Δημιουργίας Ενιαίων Αρχών ‘Έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών στην ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση, με απώτερο στόχο την ενοποίηση των ίδιων των αδειών, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σήμερα, που επηρεάζουν τον κάθε πολίτη και που κατατάσσουν την χώρα μας πολύ χαμηλά στους διεθνής δείκτες επιχειρηματικότητας. Αφορούν επίσης το κόστος στους δημότες και την οικονομική αυτοτέλεια των τοπικών αρχών.

Η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεταιαποσπασματικά. Έχει γίνει πολλή προεργασία και συζητήσεις μέχρι σήμερα. Πολλά θέματα ρυθμίζονται από τανομοσχέδια που βρίσκονται καταθετειμένα στην Βουλή.

Το περασμένο διάστημα, από πλευράς ΥΠΕΣ ξαναμελετήσαμε όλες τις πτυχές αυτών των θεμάτων και κάναμε διαβούλευση με αρκετούς αρμόδιους ούτως ώστε να προχωρήσουμε σε τροποποιήσεις στα νομοσχέδια, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ψήφιση μιας ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης.

Η μείωση των δήμων, οι νέες εξουσίες και αρμοδιότητες που πρέπει να παραχωρηθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και η οικονομική τους αυτοτέλεια πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος αυτής της μεταρρύθμισης. Μετά από χρόνια συζητήσεων,ελπίζω να καταλήξουμε και με την Ένωση Δήμων σε σύντομο χρονικό διάστημαμέχρι το τέλος του χρόνου στις τομές που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η προσπάθεια.

Θεωρώ ότι η μεταρρύθμιση εξαρτάται πλέον στην πολιτική βούληση για εφαρμογή των συμπερασμάτων των μελετών αλλά και της κοινής λογικής. Γι’ αυτό και το αμέσως επόμενο διάστημα έχω ζητήσει να δω τους πολιτικούς αρχηγούς ούτως ώστε ναεξηγήσουμε τις θέσεις μας και μέχρι τις αρχές του έτους να καταθέσουμε την κυβερνητική πρόταση για όλες τις τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στα νομοσχέδια. Πιστεύω ότι τόσο οι συνθήκες όσο και η πολιτεία έχουν ωριμάσειγια μια ριζική και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών.Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης