Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.1.4.3 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΈΓΚΡΙΣΗΣ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017)ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΈΓΚΡΙΣΗΣ

Στις 22 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με σκοπό την επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν από τη διαδικασία Αναγκαστικής Έκδοσης Τίτλων Ιδιοκτησίας και Πιστοποιητικού Έγκρισης, περιλαμβανομένου και της αυτεπάγγελτης έκδοσης Πιστοποιητικού Έγκρισης ή Άδειας.

Η κύρια παρουσίαση που έγινε παρατίθεται πιο κάτω:
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Παρουσίαση Έκδοσης Πιστοποιητικών και Αναγκαστικό Εκσυγχρονισμό (22-11-2017).pdf

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα