Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (Οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί)Οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί


ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΜΕΑ) & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κ.Δ.Π. 248/2017 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017
(61ΗΑ-Προσβασιμότητα και ασφάλεια στη χρήση] & [61ΙΑ-Πυροπροστασία)

Παράρτημα III Κανονισμός 61ΗΑ - Προσβασιμότητα και ασφάλεια στη χρήση

Παράρτημα IV Κανονισμός 61ΗΑ - Πυροπροστασία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Παρουσίαση "Οι Πρόνοιες του Νέου Κανονισμού 61ΗΑ (ΚΔΠ 248-2017)" - Άντρη Πατσαλοσαββή

Παρουσίαση "Νέες Τεχνικές Προδιαγραφές/ Απαιτήσεις Ασφαλούς Πρόσβασης και Χρήσης από όλα τα Άτομα, Περιλαμβανομένων των ΑμεΑ" - Αθηνά Γιάννακα


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ


Κ.Δ.Π. 61/2014 Οι Περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμοί

Κ.Δ.Π. 429/2006 Οι Περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμοί 2006ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Κ.Δ.Π. 144/2013 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ

Κ.Δ.Π. 479/2011 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Κ.Δ.Π. 111/2006 Οι Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμοί 2006


Τροποποιήσεις από το 1954 μέχρι σήμερα