ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νέα Κριτήρια για κατ΄εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών - Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερoμηνίας 13/09/2016


Παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας με κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση σε αλλοδαπούς επιχειρηματίες/ επενδυτές.


Στα πλαίσια των μέτρων ενθάρρυνσης άμεσων ξένων επενδύσεων και προσέλκυσης φυσικών προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση στην Κύπρο το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2016 αναθεώρησε το «Σχέδιο για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση μη Κύπριων επενδυτών/ επιχειρηματιών» και έθεσε έτσι νέα κριτήρια και όρους με βάση τα οποία θα αποκτούν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα αλλοδαποί επιχειρηματίες/ επενδυτές.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το «Σχέδιο για κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφηση μη Κύπριων επενδυτών/ επιχειρηματιών» στην Ελληνική και Αγγλική. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής αίτησης, τα απαιτούμενα έγγραφα και τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης τόσο για τον επενδυτή, όσο και για τα μέλη της οικογένειας του στην Ελληνική και Αγγλική.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά μεταξύ του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου και της αγγλικής μετάφρασης αυτό που θα λαμβάνεται υπόψη είναι το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο.

Πολλές από τις ερωτήσεις σας πιθανώς να απαντιούνται και στις «ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ», οι οποίες ανανεώνονται διαρκώς.Σχετικά Αρχεία

Εντυπα Αιτήσεων
Πληροφορίες
ΕπενδυτέςΜέλη Οικογένειας επενδυτών
Συχνές ερωτήσεις
_______________________________________________
© 2011 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών