Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Σύσταση

Η εγκαθίδρυση της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της Εμπορίας Προσώπων (ΠΣΟ) προνοείται στο άρθρο 64 του Ν.60(Ι)/2014. Της Ομάδας αυτής προεδρεύει ο Εθνικός Συντονιστής και απαρτίζεται από:

- τον Υπουργό Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρος
- τον Γενικό Εισαγγελέα ή εκπρόσωπό του
- τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, ή εκπρόσωπό του
- τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπο του,
- τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ή εκπρόσωπό του
- τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, ή εκπρόσωπό του
- τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ή εκπρόσωπό του
- τον Αρχηγό Αστυνομίας, ή εκπρόσωπό του
- τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας, ή εκπρόσωπό του
- τον Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ή εκπρόσωπό του
- τον Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ή εκπρόσωπό του
- τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου, ή εκπρόσωπό του
- Εκπρόσωπο του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
- Εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου
- Εκπρόσωπους μέχρι και τεσσάρων μη κυβερνητικών οργανισμών (ΜΚΟ) που καθορίζονται από τον Εθνικό Συντονιστή, ένας εκ των οποίων να ασχολείται απαραίτητα με την παροχή στήριξης στα θύματα, η θητεία των οποίων είναι διάρκειας δύο (2) ετών.


Ο Εθνικός Συντονιστής, όταν το κρίνει απαραίτητο, δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της πολυθεματικής συντονιστικής ομάδας εκπροσώπους, εμπειρογνώμονες και ειδικούς άλλων κρατικών υπηρεσιών, τοπικών αρχών και άλλων οργανισμών ή φορέων.


Αρμοδιότητες

Η Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα συνέρχεται τακτικά και σε ολομέλεια κάθε τρεις μήνες ή τουλάχιστον τρεις φορές τον χρόνο. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, αρμοδιότητες της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της εμπορίας προσώπων είναι:
- Η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
- Η παρακολούθηση της υλοποίησης και η εσωτερική αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
- Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του εθνικού μηχανισμού αναφοράς θυμάτων
- Η συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών, στοιχείων και στατιστικών δεδομένων
- Η σύνταξη εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού για καλές πρακτικές
- Η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση των σχετικών νομοθεσιών
- Η διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδετικών προγραμμάτων για τους λειτουργούς των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των ΜΚΟ
- Η διοργάνωση δράσεων για ευαισθητοποίηση του κοινού
- Η ετοιμασία και συζήτηση πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ και οποιασδήποτε από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, και
- Η παρακολούθηση και μελέτη των διεθνών εξελίξεων και του διεθνούς δικαίου στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου


Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου