Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων - Σχέδιο Παροχής Χορηγιών προς Μικρές και Mεσαίες Επιχειρήσεις γιαπροώθηση του Aγροτουρισμού στην Ύπαιθρο

09/10/2018Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως απότις 29 Οκτωβρίου 2018 θα δέχεται αιτήσεις ένταξης επενδυτικών προτάσεων στο «ΣχέδιοΠαροχής Χορηγιών προς Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις για προώθηση τουΑγροτουρισμού στην Ύπαιθρο».

Στόχοι του Σχεδίου είναι: α) η ενθάρρυνση επενδύσεων από Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσειςπου έχουν επίκεντρο την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών καιπεριβαλλοντικών στοιχείων της υπαίθρου, με σκοπό τη συμπλήρωση ή και την ενίσχυση τηςαπασχόλησης των κατοίκων β) η διάσωση, διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τουπαραδοσιακού χαρακτήρα και της αυθεντικότητας της υπαίθρου που αποτελούν το υπόβαθρογια την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού και γ) η δημιουργία νέων αγροτουριστικών μονάδων καιη περαιτέρω τόνωση του τουρισμού της υπαίθρου.

Οι επιλέξιμες χρήσεις προς χορηγία είναι τουριστικά καταλύματα (αποκλείονται οιξενοδοχειακές μονάδες οποιουδήποτε αστέρα), εστιατόρια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενείακαι εμπλουτιστικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη φύση, τον πολιτισμό και τηνπαράδοση.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις προς χορηγία είναι η συντήρηση/αποκατάσταση ή και οιμετατροπές διατηρητέων οικοδομών ή αρχαίων μνημείων για λειτουργία νέωνεπιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τους και ησυντήρηση/αποκατάσταση ή και οι μετατροπές διατηρητέων οικοδομών ή αρχαίων μνημείωνκαι διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τους για αναβάθμιση υφιστάμενωνεπιχειρηματικών δραστηριοτήτων που λειτουργούν νόμιμα.

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητακαι Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων ανέρχεται σε €2 εκατομμύρια. Η ελάχιστη επένδυση καθορίζεται στις €120.000 και η μέγιστη στις €800.000. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανέρχεται στις €200.000.

Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου και το Έντυπο Αίτησης μπορούν να εξασφαλιστούν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως www.moi.gov.cy/tph/ruraltourism.

Το Σχέδιο θα παρουσιαστεί στους ενδιαφερόμενους την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 στις 10:00πμ στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεωςστη Λευκωσία (Οδός Κινύρα 5-6, 1102 Λευκωσία).

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στη Λευκωσία από τις 29 Οκτωβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 22 408250, 22 408221 και 22 408219.Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης