Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Τ/Κ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ - ΓΕΝΙΚΑΜε βάση τους περί Τ/Κ Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμους Αρ. 139/91 έως 68(I)/2012 ο Υπουργός Εσωτερικών ως Κηδεμόνας Τ/Κ Περιουσιών διαχειρίζεται τις Τ/Κ περιουσίες με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων με την προσωρινή διάθεσή τους και παράλληλα προστατεύει ή/και μεριμνά να μην παραβλάπτονται τα δικαιώματα των Τουρκοκύπριων ιδιοκτητών μέχρι τη λήξη της έκρυθμης κατάστασης που δημιουργήθηκε λόγω της τουρκικής εισβολής.

Στα πλαίσια εξυπηρέτησης των σκοπών του Νόμου καθιδρύθηκε η Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών, ενώ σε κάθε Επαρχιακή Διοίκηση λειτουργεί Κλάδος Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών. Στο Διευθυντή της Υπηρεσίας και στους Επάρχους ο Κηδεμόνας εκχώρησε ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των υποθέσεων προς όφελος των εκτοπισμένων και των ιδιοκτητών των υπό κηδεμονία περιουσιών.

Παράλληλα, με βάση το Νόμο έχει καθιδρυθεί Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία μελετά και παρέχει συμβουλές στον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών, προτού αποφασίσει, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά τη διαχείριση των Τ/Κ περιουσιών. Στις εκάστοτε συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής εξετάζονται αιτήματα για εκμίσθωση/παραχώρηση Τ/Κ περιουσίας στην Κυβέρνηση, σε Οργανισμούς Δημόσιας Ωφελείας, σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 6Β του Νόμου) και σε φυσικά ή άλλα νομικά πρόσωπα.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

- Τον Κηδεμόνα ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο
- το Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών
- εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών
- εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος
- εκπρόσωπο της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων
- εκπρόσωπο της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ)
- εκπρόσωπο της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ)
- εκπρόσωπο της Αγροτικής
- εκπρόσωπο του Παναγροτικού Συνδέσμου
- εκπρόσωπο του Ευρωαγροτικού
- εκπρόσωπο της ΠΟΒΕΚ και
- ανά ένα εκπρόσωπο των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων
)
)
)
)
)
) ως Μέλη
)
)
)
)
)
)

Για σκοπούς δικαιότερης διαχείρισης των Τ/Κ περιουσιών και ταχύτερης ανταπόκρισης της διοίκησης σε προβλήματα που σχετίζονται με τις Τ/Κ περιουσίες, σε κάθε Επαρχία συστάθηκαν τρεις Ειδικές Επιτροπές οι οποίες εξετάζουν αιτήματα που αφορούν την:

(α) Παραχώρηση Τ/Κ κατοικιών για σκοπούς στέγασης προσφύγων.
(β) Παραχώρηση Τ/Κ γεωργικών κλήρων.
(γ) Παραχώρηση επαγγελματικής στέγης (Τ/Κ υποστατικά και κενοί χώροι).

Οι αποφάσεις της κάθε Ειδικής Επιτροπής καταγράφονται σε πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών για επικύρωση. Η απόφαση του Κηδεμόνα κοινοποιείται στους οικείους Επάρχους για ενέργεια και στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, καθώς και στα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για ενημέρωση.Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης