Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΔημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Θέσπισης της Αρχής της Ορεινότητας και Εφαρμογής της Πολιτικής Ορεινών Περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμος 2022»


Το Υπουργείο Εσωτερικών διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Θέσπισης της Αρχής της Ορεινότητας και Εφαρμογής της Πολιτικής Ορεινών Περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμος 2022», από τις 03 Αυγούστου 2022 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στον ορισμό των ορεινών περιοχών, δηλαδή στα κριτήρια για καθορισμό της ορεινότητας, στην οριζόντια και ολοκληρωμένη διαχείρισή τους και την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της ανάπτυξης και της προστασίας του βουνού. Με το νομοσχέδιο αυτό ορίζονται ως ορεινές περιοχές οι περιοχές με υψόμετρο από 500 μέτρα και άνω, ενώ παράλληλα εισάγεται ένας μηχανισμός παρακολούθησης της στρατηγικής της Κυβέρνησης μέσω της θέσπισης Υπουργικής Επιτροπής, η οποία έχει την ευθύνη καθορισμού της πολιτικής που αφορά στις ορεινές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ). Περαιτέρω, δημιουργείται Επιτροπή Παρακολούθησης και Εφαρμογής της ΕΣΑΟΚ για τον εμπλουτισμό, την επικαιροποίηση και την επέκτασή της, καθώς και την προώθηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο της υλοποίησής της.

- Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση epatsalou@moi.gov.cy, συμπληρώνοντας κατάλληλα και αποστέλλοντας το πιο κάτω έντυπο.

- Βρείτε επίσης το προσχέδιο του νομοσχεδίου πιο κάτω.Κατεβάστε το αρχείο Word Δημόσια Διαβούλευση ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑ (Έντυπο Σχολιαμού).docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΓ. 2022.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα