Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

Κεντρική Υπηρεσία ΕκλογώνΕυρωεκλογέςΟι εκλογές για την ανάδειξη των Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διενεργούνται και ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις του περί της Εκλογής Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου και της Πράξης περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

Για σκοπούς εκλογής των 6 εκπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολόκληρη η επικράτεια της Δημοκρατίας αποτελεί μια ενιαία εκλογική περιφέρεια.

Δικαίωμα του εκλέγειν στις εν λόγω εκλογές έχουν οι πολίτες της Δημοκρατίας και κάθε πολίτης άλλου κράτους μέρους που κατοικά στη Δημοκρατία και έχει εκδηλώσει τη βούλησή του να ασκήσει το δικαίωμα του εκλέγειν για την ανάδειξη των έξι εκπροσώπων της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εκλογείς περιλαμβάνονται σε δύο ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ένα στον οποίο περιλαμβάνονται οι πολίτες της Δημοκρατίας και ένα στον οποίο περιλαμβάνονται οι πολίτες άλλων κρατών μελών.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εκλογές για την ανάδειξη των Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Δημοκρατία, έχουν οι πολίτες της Δημοκρατίας και οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, και οι οποίοι:

● έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους,


● δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας ή δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατόπιν απόφασης αρμόδιου Δικαστηρίου λόγω οποιουδήποτε εκλογικού αδικήματος, και


● δεν πάσχουν από διανοητική νόσο, η οποία τους καθιστά ανίκανους να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ως Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η προσκύρωση των εδρών διενεργείται από το Γενικό Έφορο Εκλογών και η θητεία των εκλεγέντων ως Μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πενταετής


Download File ΠΡΑΞΗ_ΣΧΕΤΙΚΑ_ΜΕ_ΤΗΝ_ΕΚΛΟΓΗ_ΜΕΛΩΝ_ΤΟΥ_ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ_ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ.pdf (File Size: 489,53Kb)
Download File
THE LAWCONCERNING THE ELECTION OF THE MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT.docx (File Size: 47,71Kb)
Download File
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΑ - SAYILI AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİM YASASI.docx (File Size: 43,54Kb)
Download File
Ο Περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμος του 2004.pdf (File Size: 304,11Kb)

 • ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019


 • Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

  Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

  ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

  Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

  ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

  Εμπορία Προσώπων

  Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

  Ασφαλές Διαδίκτυο

  6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

  IMI

  YOUREUROPE

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

  Δημόσιος Διάλογος

  Αδειες Κηνυγου

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου