ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα


Στα πλαίσια των μέτρων ενθάρρυνσης άμεσων ξένων επενδύσεων και προσέλκυσης φυσικών προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση στην Κύπρο το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2016 εκπόνησε το «Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα» και έθεσε έτσι νέα κριτήρια και όρους με βάση τα οποία μπορούν μη Κύπριοι επιχειρηματίες/ επενδυτές καθώς και τα μέλη οικογένειας τους να υποβάλλουν αιτήσεις στη βάση των διατάξεων του «Προγράμματος».

Ακολούθως, το Υπουργικό Συμβούλιο, στα πλαίσια των προσπαθειών του για περαιτέρω βελτίωση του «Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος», με τις αποφάσεις του ημερομηνίας 9.1.2018 και 21.5.2018 προχώρησε με τη σύσταση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου καθώς και τη δημιουργία του «Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος». Σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις από την 1.8.2018 και εντεύθεν αιτήσεις στα πλαίσια του «Προγράμματος» θα μπορούν να υποβάλλονται μόνο από Παρόχους Υπηρεσιών που είναι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο» στη βάση νέας επικαιροποιημένης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και την αίτηση εγγραφής στο «Μητρώο» μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου, ο σύνδεσμος της οποίας βρίσκεται πιο πάνω. Επίσης, σημειώνεται ότι το «Μητρώο» δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου.

Πιο κάτω μπορείτε να εντοπίσετεπληροφορίες για τον τρόπο υποβολής αίτησηςστα πλαίσια του «Προγράμματος», τα απαιτούμενα έγγραφα και τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης. Οι πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην Ελληνική και Αγγλική και αφορούν τόσο στον/στην επενδυτή/επενδύτρια, όσο και για τα μέλη της οικογένειας του/της.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά μεταξύ του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου και της αγγλικής μετάφρασης αυτό που θα λαμβάνεται υπόψη είναι το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο.Σχετικά Αρχεία

Εντυπα Αιτήσεων
Πληροφορίες


ΕπενδυτέςΜέλη Οικογένειας επενδυτώνΣυχνές ερωτήσεις


_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών