Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

Προεδρικές Εκλογές 2013