Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

Δημόσια Διαβούλευση για εναρμονιστικό νομοσχέδιο που αφορά τους ενδοεταιρικά μετατιθέμενουςΗ Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών ως η αρμόδια αρχή καλείται να μεταφέρει σε εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής μετάθεσης. Σύμφωνα με τις κοινοτικές της υποχρεώσεις, η Κύπρος υποχρεούται να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την υπό αναφορά Οδηγία μέχρι την 29η Νοεμβρίου 2016.

Η Οδηγία, και κατ’ επέκταση το Νομοσχέδιο, έχει σκοπό τη ρύθμιση του καθεστώτος εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής μετάθεσης, καθορίζοντας απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες για πολυεθνικές εταιρείες να μεταφέρουν προσωρινά προσωπικό υψηλής ειδίκευσης σε οντότητες του ομίλου τους που εδρεύουν σε κράτη μέλη. Καθορίζονται επίσης τα δικαιώματα των υπαλλήλων αυτών κατά την περίοδο απασχόλησής τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με σκοπό να αποφευχθεί η εκμετάλλευσή τους και η στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Το Νομοσχέδιο μεταφέρει υποχρεωτικές διατάξεις της Οδηγίας σε εθνικό δίκαιο, τις οποίες τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να μεταφέρουν ως έχουν. Περιλαμβάνει, ωστόσο, και δυνητικές διατάξεις, τις οποίες τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής στο εθνικό δίκαιο σύμφωνα με τις ανάγκες έκαστου κράτους μέλους.

Ενόψει τούτου, καλείται οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί να υποβάλει απόψεις/σχόλια/εισηγήσεις, επί του θέματος, όπως τις υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών, μέχρι τις 27 Μαΐου 2016» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (tcharalambidou@papd.mof.gov.cy ) κατά προτίμηση, ή μέσω κανονικού ταχυδρομείου.


Τάνια Χαραλαμπίδου
Διοικητικός Λειτουργός
Υπουργείο Εσωτερικών – Διεύθυνση Ασύλου, Μετανάστευσης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
1453 Λευκωσία, Κύπρος | Τηλ.: +357 22 867722 | Τηλεομ.: +357 22 867830
tcharalambidou@papd.mof.gov.cy | www.moi.gov.cy


Σχετικά Αρχεία:

CELEX-32014L0066-EL-TXT.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 461,36Kb)
ICTs NOMOSXEDIO_δημόσια διαβούλευση_27 Apr 2016.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 427,99Kb)Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου