Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης, ημερ.10/02/14, αναφορικά με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερ. 07.02.2014 για την κράτηση απαγορευμένου μετανάστη από τη Βοσνία

11/02/2014

Αναφορικά με το πιο πάνω δημοσίευμα, το Υπουργείο Εσωτερικώνεπιθυμεί να διευκρινίσει τα πιο κάτω:

1. «Ο εν λόγω Βόσνιος εισήλθε στη Δημοκρατία μαζί με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους το Δεκέμβριο 2003 με τουριστική θεώρηση δυνάμει της οποίας είχαν δικαίωμα παραμονής για ένα μήνα αλλά δεν αναχώρησαν και συνέχισαν να παραμένουν παράνομα.

2. Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα υπέβαλαν αίτηση ασύλου η οποία απορρίφθηκε δευτεροβάθμια και οριστικά από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων τον Οκτώβριο 2012 και κλήθηκαν γραπτώς από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού να αναχωρήσουν το Μάρτιο 2013 χωρίς όμως να συμμορφωθούν, συνεχίζοντας να παραμένουν παράνομα.

3. Εναντίον της απορριπτικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων καταχώρησαν Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο την απέρριψε το Δεκέμβριο 2013.

4. Στο μεταξύ, τον Απρίλιο 2013 το εν λόγω πρόσωπο εντοπίσθηκε τυχαία από την Αστυνομία και αφού διαπιστώθηκε ότι παραμένει παράνομα συνελήφθη και εναντίον του εκδόθηκαν διατάγματα απέλασης / κράτησης.

5. Η σύζυγος και τα παιδιά του δεν εντοπίσθηκαν και ο ίδιος αρνήθηκε να αποκαλύψει τη διεύθυνση διαμονής τους, με αποτέλεσμα τα διατάγματα απέλασης κράτησης που εκδόθηκαν εναντίον της συζύγου και του ενήλικα παιδιού του να παραμείνουν ανεκτέλεσταμέχρι σήμερα,αρχικά λόγω μη εντοπισμού και στη συνέχεια για ανθρωπιστικούς λόγους (για να εκτελεστούν όταν θα καθίστατο δυνατή η απέλαση του συζύγου).

6. Τελικά η απέλαση της οικογένειας δεν κατέστη δυνατή γιατί
α) η ισχύς των διαβατηρίων έχει λήξει προ πολλού,
β) οι αεροπορικές εταιρείες αρνούνται να τους επιβιβάσουν σε πτήση επ΄απειλή διοικητικού προστίμου για μεταφορά επιβατών χωρίς εν ισχύει διαβατήριο, και
γ) ο ίδιος ηρνείτο να συνεργαστεί με τις αρχές της Δημοκρατίας και της χώρας του για ανανέωση των διαβατηρίων ή έστω έκδοση προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων, δηλ. δεν συγκατατίθετο να υποβάλει αίτηση είτε για ανανέωση είτε για έκδοση προσωρινών, αρνούμενος ακόμα και να μιλήσει τηλεφωνικά με τις Προξενικές Αρχές της χώρας του στην Πρεσβεία της Βοσνίας στο Ισραήλ που είναι διαπιστευμένη στη Κυπριακή Δημοκρατία.

7. Έχοντας υπόψη του τα ανωτέρω, ο Υπουργός Εσωτερικών,κατ΄ εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην οποίαν ενσωματώθηκε η σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες σε σχέση με την επιστροφή παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, ενέκρινε πριν τη λήξη της εξάμηνης περιόδου κράτησης του, παράταση της κράτησης για περαιτέρω περίοδο 12 μηνών.

8. Στη συνέχεια ο εν λόγω αλλοδαπός επεδίωξε δικαστικό έλεγχο της περιόδου κράτησης του καταχωρώντας αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο για απελευθέρωση του (habeascorpus) η οποία και εγκρίθηκε στις 19.12.2013 και διατάχθηκε η απελευθέρωση του, ουσιαστικά γιατί το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν είχαν τεθεί υπόψη του Υπουργού επαρκή στοιχεία που να δείχνουν ότι το εν λόγω πρόσωπο όντως δεν συνεργάζεται προς έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων για επαναπατρισμό του, πριν αποφασίσει να εγκρίνει την περαιτέρω κράτηση του.

9. Μόλις ενημερώθηκε η Διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για την απόφαση του Δικαστηρίου και λαμβάνοντας υπόψη:
α) ότι με βάση την ανωτέρω αναφερθείσα Οδηγία τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης η απομάκρυνση των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών αποτελεί επιτακτική υποχρέωση των κρατών μελών (σύμφωνα πάντα με τους κανόνες και διαδικασίες που η ίδια καθορίζει),
β) την καταφανή εμμονή του αλλοδαπού και της οικογένειας του να παραμείνουν στη Δημοκρατία είτε παράνομα είτε με οποιοδήποτε καθεστώς, μη διστάζοντας να χρησιμοποιήσουν καταχρηστικά κάθε προσφερόμενη διαδικασία επικαλούμενοι διαφορετικούς λόγους κατά περίπτωση (από το 2003),
γ) το γεγονός ότι αυτοί παραμένουν σε άγνωστη διεύθυνση και μόνο τυχαία εντόπισε το σύζυγο η Αστυνομία και τον συνέλαβε για σκοπούς απέλασης,
δ) το γεγονός ότι μετά την απόφαση του Δικαστηρίου για απελευθέρωση του, με βάση την ίδια Οδηγία, αυτός υπόκειται σε ποινική δίωξη για παράνομη παραμονή,
ε) ότι ουσιαστικά αυτός αφέθηκε ελεύθερος λόγω αδυναμίας της Διοίκησης να παρουσιάσει τους πλήρεις λόγους προς τον Υπουργό για λήψη απόφασης για παράταση της κράτησης,
στ) ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι απαγορευμένος μετανάστης χωρίς δικαίωμα παραμονής στη Δημοκρατία, και
ζ) ότι εν πάση περιπτώσει δεν εξαντλήθηκε η ανώτατη περίοδος που η Οδηγία και ο εθνικός νόμος καθορίζει για την κράτηση προς απέλαση παρανόμως διαμένοντα υπηκόου τρίτης χώρας,
ετοίμασε αμέσως σημείωμα προς τον Υπουργό εισηγούμενη την έκδοση νέων διαταγμάτων εναντίον του αλλοδαπού και ταυτόχρονα έγκριση της περαιτέρω κράτησης του.

9. Ο Υπουργός ενέκρινε αμφότερες τις εισηγήσεις επίσης αυθημερόν και ο αλλοδαπός τέθηκε εκ νέου υπό κράτηση για σκοπούς απέλασης.

10. Τονίζεται εν προκειμένω ότι ουδεμία πρόθεση υπήρξε είτε εκ μέρους του Υπουργού είτε εκ μέρους της Διευθύντριας να αγνοήσουν οποιαδήποτε απόφαση του Δικαστηρίου, επειδή όμως η αναφερόμενη στο δημοσίευμα απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη νέα αίτηση habeascorpus του αλλοδαπού άπτεται λεπτών νομικών θεμάτων, όπως πχ της δυνατότητας της Διοίκησης να επανεξετάζει υπόθεση και να λαμβάνει νέα απόφαση μετά από έκδοση διατάγματος habeascorpus, το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να εξετάσει σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας το ενδεχόμενο καταχώρησης έφεσης εναντίον της».Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου