ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εγγραφή Σωματείου / Ιδρύματος


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ / ΙΔΡΥΜΑΤΟΣΤο Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 14/07/2017, με άμεση ισχύ και τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ο νέος Νόμος έχει αντικαταστήσει τόσο τον μέχρι πρότινος ισχύσαντα περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο, όσο και τον περί Εγγραφής Λεσχών Νόμο, ο οποίος και έχει καταργηθεί.

Ως απόρροια της νέας νομοθεσίας η εγγραφή και διαχείριση των σωματείων και ιδρυμάτων έχει μεταφερθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, αποκεντρωνόμενη στις Επαρχιακές Διοικήσεις. Συνεπώς καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, είτε για υποβολή αίτησης, με σκοπό την εγγραφή νέου σωματείου ή ιδρύματος, είτε για ζήτημα που αφορά ήδη εγγεγραμμένη οργάνωση, όπως στο εξής απευθύνονται στην οικεία Επαρχιακή Διοίκηση, με βάση την καταχωρημένη έδρα της οργάνωσης.

Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι οι Κανονισμοί που έχουν εκδοθεί με βάση τον καταργηθέντα Νόμο περί Σωματείων και Ιδρυμάτων, τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ και οι οποίοι διαλαμβάνουν τόσο τα προς χρήση έντυπα αίτησης, όσο και τα καταβαλλόμενα τέλη, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, μέχρι την αντικατάστασή τους.

Συναφώς αναφέρεται ότι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών θα ενεργεί στο εξής ως Γενικός Έφορος, με σκοπό τη διασφάλιση ομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας, καθώς και εξέτασης ενδεχόμενων ιεραρχικών προσφυγών που υποβάλλονται εναντίον των Εφόρων.


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών