Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.1.4.5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


Ο Υπουργός Εσωτερικών, παρουσίασε στις 28 Νοεμβρίου 2019 τη Νέα Πολιτική Αδειοδότησης σε σχετική δημοσιογραφική διάσκεψη.


Η Νέα Πολιτική Αδειοδότησης περιλαμβάνει 6 κύριους πυλώνες μεταρρύθμισης που αφορούν, την κατηγοριοποίηση των αδειών σε 3 τύπους αδειοδότησης (χαμηλού, μεσαίου, υψηλού ρίσκου) και χειρισμό αδειοδότησης ανάλογα με την κατηγορία, την απλοποίηση της Πολεοδομικής Άδειας που θα επιτυγχάνει τον καθορισμό των πολεοδομικών χαρακτηριστικών για όλες τις αναπτύξεις, την απλοποίηση της Άδειας Οικοδομής με την εμπλοκή ιδιωτών μελετητών, την αλλαγή στον τρόπο διαβούλευσης, την απλοποίηση του τρόπου έκδοσης Πιστοποιητικών Έγκρισης και την αλλαγή του πλαισίου ελέγχου και επιβολής της νομοθεσίας.

Σκοπός της Νέας Πολιτικής Αδειοδότησης είναι η άμβλυνση των προβλημάτων αδειοδότησης προς όφελος των πολιτών και η λήψη μέτρων για τη δημιουργία ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου, με συνοπτικό περιεχόμενο και με σωστή δομή.


Για την υλοποίηση των μέτρων που προτείνονται στη Νέα Πολιτική Αδειοδότησης, θα απαιτηθεί αναθεώρηση νομοθεσίας, καθώς και έκδοση διαταγμάτων, εντολών, εγκυκλίων, κ.ά. Συνολικά, έχουν καταγραφεί 18 διακριτές δράσεις με περιγραφή ως προς την σκοπούμενη ενέργεια με στόχο την πλήρη εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων την 1.01.2022.
Η Νέα Πολιτική Αδειοδότησης μαζί με την παρουσίαση του Υπουργού Εσωτερικών παρατίθενται πιο κάτω:
 •  Νέα Πολιτική Αδειοδότησης της Ανάπτυξης
 •  Νέα Πολιτική Αδειοδότησης της Ανάπτυξης (Παρουσίαση Υπουργού)

  Οποιοσδήποτε πολίτης ή οργανωμένο σύνολο μπορεί να διαβιβάσει τις απόψεις του στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση buildreg[AT]moi.gov.cy, μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2020.

  Το Υπουργείο Εσωτερικών σας ενημερώνει ότι πέραν από την πιο πάνω διαβούλευση, προγραμματίζει και συγκεκριμένες ενέργειες για ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών.


  Καταληκτικά αναφέρεται ότι το έργο της μεταρρύθμισης του συστήματος αδειοδότησης είναι ένα πολύπλοκο και δύσκολο έργο, αφού επηρεάζει μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων μερών και γενικά όλους τους πολίτες, όμως αποτελεί έργο τεράστιας σημασίας που θα είναι σταθμός στη ανάπτυξη του τόπου, οδηγώντας σε μείωση των καθυστερήσεων, της γραφειοκρατίας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ίδιας της οικονομίας της Κύπρου.
  Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Νέα Πολιτική Αδειοδότησης της Ανάπτυξης (2019-11-28).pdf
  Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Νέα Πολιτική Αδειοδότησης της Ανάπτυξης (Παρουσίαση Υπουργού).pdf

  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα