Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Περιληπτικός Απολογισμός έργου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη – Δήλωση ΥΠΕΣ

06/07/2017

Το αποτέλεσμα πολλών χρόνων κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση συνοψίζεται στα ακόλουθα: Ανυπαρξίαολοκληρωμένου πλάνου πολιτικής και εποπτείας, καθυστερήσεις χρόνων στην έγκριση έργων, απουσία διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων, απουσία συντονισμού των αρμοδίων τμημάτων του δημοσίου, κατακερματισμός συστημάτων, σπασμωδικές κινήσεις.

Σημαντικότατα έργα βρίσκονταν για χρόνια στα συρτάρια όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές, το σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των τμημάτων του δημοσίου (eOASIS), ενώ η ηλεκτρονική πληροφόρηση του πολίτη ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Το κύριο σύστημα ηλεκτρονικής πληροφόρησης «Αριάδνη» το οποίο αποτελεί την ραχοκοκαλιά της όποιας προσπάθειας για ηλεκτρονική διακυβέρνηση και για το το οποίο ο φορολογούμενος πλήρωσε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, βρισκόταν ουσιαστικά σε αχρησία.

Η Η-Διακυβέρνηση τέθηκε από την αρχή ως προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Τον Νοέμβριο του 2014δημιουργήθηκε εποπτικό συντονιστικό όργανο (ΜΔΜ) με πολιτικό προϊστάμενο τον Υφ. Παρά τω Προέδρω, αφού η υφιστάμενη δομή του κράτους δεν προνοούσε και δεν κάλυπτε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που είναι ένα οριζόντιο θέμα. Μέσα σε 2.5 χρόνια έγιναν τεράστια βήματα, τα οποία έπρεπε να γίνουν εδώ και δεκαετίες δεν έγιναν, αφού δεν ήταν καν στην ατζέντα των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Συγκεκριμένα:

1. Ετοιμάσαμε3-ετές Σχέδιο Δράσης με τα πιο σημαντικά έργα, νομοθετήματα, αλλαγές διαδικασιών. Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρξε παρόμοιο ολοκληρωμένο πλάνο και εποπτεία για την εφαρμογή του. Το εν λόγω σχέδιο έτυχε έγκρισης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Αριάδνη: Παραλάβαμε επίσημα το σύστημα Αριάδνη, του οποίου η παραλαβή κολλούσε σε διάφορες προφάσεις, γραφειοκρατικές ή τεχνικές. Δόθηκε πρόσβαση στο κοινό, και κτίστηκαν πάνω του μέχρι σήμερα 62 περίπου διάφορες Υπηρεσίες του Δημοσίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. (www.ariadni.gov.cy) ενώ παρέχονται και επιβεβαιώσεις για την γνησιότητα εγγράφων. Στόχος, με βάση το Σχέδιο Δράσης που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάιο του 2016 είναι όπως σταδιακά, όλα τα τμήματα του δημοσίου να δουλέψουν για να συνδέσουν τις υπηρεσίες τους με το σύστημα. Εντός του 2018 υπολογίζουμε να φτάσουμε τις 87 υπηρεσίες.

3. Νομοσχέδια η-Ταυτότητες και η-πιστοποίηση:Η αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών ως νομικά ισότιμες της ιδιόχειρης αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Το θέμα βρισκόταν και αυτό στα συρτάρια.Ετοιμάστηκαν τάχιστα νέα Νομοσχέδια τα οποία μας εναρμονίζουν και με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υ.Σ τον Απρίλιο του 2017. Εκκρεμούν στη Βουλή για ψήφιση.

4. Σχέδιο χρήσης των η-υπογραφών: Με τη συνδρομή Εσθονών εμπειρογνωμόνων λήφθηκε απόφαση να αγοραστούν η-Ταυτότητεςαπό εξουσιοδοτημένο παροχέα.Συστάθηκε ομάδα έργου, ολοκληρώθηκε η μελέτη του έργου και ετοιμάστηκε Σχέδιο Δράσης για τον τρόπο χρήσης των η-Ταυτοτήτων. Επόμενο βήμα είναι η ετοιμασία των εγγράφων διαγωνισμού για εξασφάλιση των η-Ταυτοτήτωνκαι η προκήρυξη του εντός του 2018.

5. Καταγραφήυπηρεσιών τουΔημοσίου: Ένα τεράστιο έργο. Μέχρι τώρα ουδείς γνώριζε ποιες ή πόσες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει το δημόσιο στον πολίτη και στις υπηρεσίες. Για πρώτη φορά έχουν καταγραφεί ομοιόμορφα οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες του δημοσίου που αφορούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Δημιουργήθηκε ειδική ιστοσελίδα ως μοναδικό σημείο αναφοράς, η οποία παρέχει από τον Ιούλιο του 2016 όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όπως: τα απαραίτητα πιστοποιητικά που χρειάζονται για μια αίτηση, τον υπεύθυνο φορέα, τον τόπο και τρόπο υποβολήςτης αίτησης, το κόστος, τη σχετική νομοθεσία και ότι άλλο χρειάζεται.Μέχρι στιγμής έχει αναρτηθεί πληροφόρηση για τις περισσότερες υπηρεσίες, περίπου 550. Η πληροφόρηση αυτή θα επικαιροποιείται με απώτερο στόχο σύντομα να υπάρχει η πληροφόρηση για όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου.

6. Σημαντικά έργα που προωθήθηκαν:Με βάση την προτεραιοποίηση και με συνεργασία των τμημάτων του δημοσίου, προωθήθηκαν και ολοκληρώθηκαν τα πολύ σημαντικά έργα τα οποία εξυπηρετούν τον πολίτη όπως το DSLPortalτου κτηματολογίου, η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών του ΥΚΑ, η Πλατφόρμα Σχεδίων Χορηγιών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, και η δημιουργία πλατφόρμας για τα Ανοικτά δεδομένα του Δημοσίου. Μετά από σκληρή δουλειά, 1000 σύνολα πληροφοριών του δημοσίου είναι πλέον προσβάσιμα στο κοινό, στους ερευνητές και στις επιχειρήσεις προς πλήρη αξιοποίηση. Και αξιοποιούνται. Η Κύπρος κατατάχθηαπό την Ε.Ε στην 4η θέση όσον αφορά την πρόοδο στη διάθεση δεδομένων του δημοσίου στο κοινό. Επιπλέον, η Πλατφόρμα Σχεδίων Χορηγιών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και ο ανασχεδιασμός της Πύλης για τις Επιχειρήσεις (ΕΚΕ) βρίσκονται υπό εξέλιξη.

7. Προωθήθηκε η εφαρμογή αυτοματοποίησης της διαχείρισης όλων των εγγράφων της δημόσιας υπηρεσία, ένα σύστημα το οποίο θα οδηγήσει και στην εξοικονόμηση πόρων αλλά και στην πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη. Είναι κάτι που επίσης κολλούσε με διάφορες προφάσεις για χρόνια. Σήμερα το σύστημα είναι εγκατεστημένο σε 2 Υπουργεία, στην Προεδρία και σε αριθμό υπηρεσιών όπως η Ελεγκτική Υπηρεσία, η Γ.Δ ΕΠΣΑ, και η αστυνομία με σύνολο 4000 χρηστών. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, που περιέχει και εντατική εκπαίδευση των χρηστών, προχωρά η σύσταση του σε όλη την δημόσια υπηρεσία για 12,000 χρήστες.

8. Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης:Για να αντιμετωπίσουμε οριστικά το φαινόμενο «σπασμένο τηλέφωνο» και γνωρίζοντας ότι πολλοί πολίτες δεν έχουν δυνατότητα χρήσης του Διαδικτύου,προωθήσαμε τη δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης το οποίο θα απαντά σε όλα τα τηλεφωνήματα των πολιτών και θα τους παρέχει τηλεφωνική πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που τους αφορούν και για την πρόοδο των αιτημάτων των πολιτών. Μετά από εισήγηση της Ε.Υ ο διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί εκ νέουτον Μάιο του 2017. Σαν ενδιάμεσο βήμα, από 1ηΜαρτίου 2015 λειτουργεί, με δωρεάν κλήση ο τετραψήφιος αριθμός 1434 για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών για 70 και πλέον υπηρεσίες που προσφέρονται από τα ΚΕΠ.

Όσον αφορά το Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το οποίο κάνει λόγο η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεση της, αυτό αποτελούσε ένα από τους πολλούς πυλώνες του Σχεδίου Δράσης. Κύριος σκοπός του αποτελεί η έγκριση των έργων των τμημάτων του δημοσίου τα οποία όμως συνάδουν με την πολιτική της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Από την ημερομηνία σύστασης του τονΜάιος του 2015, και σε αντίθεση με το τί συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της καλής εκ των προτέρων προετοιμασίας και συντονισμού από τη ΜΔΜ, έχουν εγκριθεί τάχιστα και με πλήρη διαφάνεια 11 πολύ σημαντικά έργα. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχουν σε εκκρεμότητα αιτήματα από Υπηρεσίες του δημοσίου για προώθηση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ΜΔΜ είναι σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους φορείς και εντός του έτους θα παρουσιάσει σχετική έκθεση στο ΣΗΔ.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν αξιολογεί την Κυβερνητική πολιτική. Αυτό που στην έκθεση της καταδεικνύει, είναικάποια από τα προβλήματα τα οποία και εμείς οι ίδιοι καταδείξαμε στην Βουλή τα οποία αφορούν την αποτελεσματική εποπτεία, συντονισμό και παρακολούθηση των θεμάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η σύσταση της ομάδας της ΜΔΜ ως Γραμματείας του ΣΗΔ, η οποία απαρτίζεται μόνο από 3 άτομα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποτελούσε πάντα μια μεταβατική διευθέτησηη οποία αποσκοπούσε να καλύψει ένα θεσμικό κενό στην Κυβέρνηση, μέχρι την δημιουργία ενός μόνιμου τεχνοκρατικού σώματος το οποίο θα διέθετε την αναγκαία δομή και πόρους ούτως ώστε να μπορεί να διεκπεραιώσει αυτό το εγχείρημα στα πλαίσια του Υφυπουργείου Ανάπτυξης. Η δε καθυστέρηση δύο χρόνων της έγκρισης από τη Βουλή του νομοσχεδίου για την κινητικότητα, στέρησε από την Μονάδα την ευχέρεια ενίσχυσης με βάση των προγραμματισμό.

Η Κυβέρνηση έχει καταδείξει αυτό το πρόβλημα στη Βουλή και έχει προτείνει, με νομοσχέδια τα οποία ευρίσκονται ενώπιον της Βουλής,την θεσμική και διοικητική θωράκιση Μονάδας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με οριζόντιες αρμοδιότητες, ως μια από τις 4 διευθύνσεις του Υφυπουργείου Ανάπτυξης, και με πολιτικό προϊστάμενο ο οποίος θα έχει την απόλυτη ευθύνη και θα λογοδοτεί για την πρόοδο της ευρύτερης πολιτικής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Καλούμε όσους ενδιαφέρονται για την συνέχιση και την στήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να στηρίξουν και να ψηφίσουν αυτή την πρόταση, η οποία απορρέει άλλωστε και από μελέτες εμπειρογνωμόνων, αλλά τυγχάνει και σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο!

Η Ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν είναι ένα λογισμικό που το αγοράζεις και το εφαρμόζεις. Αν ήταν έτσι θα την είχαν κάνει και άλλοι.Προϋποθέτει σκληρή δουλειά, πολλά νομοθετήματα, συνεργασία και συντονισμό όλων των τμημάτων του δημοσίου, καταγραφή και απλοποίηση διαδικασιών, διασύνδεση συστημάτων και συνεχείς αλλαγές και εποπτεία. Η τεχνολογία αλλάζει πολύ πιο γρήγορα από τις δομές της Κύπρου του 1960 και γι΄αυτό προτείνουμε και την αλλαγή των δομών και τις θεσμικής θωράκισης προκειμένου να μην τρέχουμε πάντα πίσω από τις εξελίξεις. Είναι κρίμα το τεράστιο έργο το οποίο έχει επιτελεστεί μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αντί να τυγχάνει πρακτικής υποστήριξης να τυγχάνει αφορισμών και μικροκομματικής εκμετάλλευσης.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Υπηρεσίες ΑΡΙΑΔΝΗ 7 2017.pdf


Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

e-procurment

Περί Κύπρου

Αρχείο Ανακοινωθέντων