Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

Υπηρεσία Μερίμνης Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων


ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙΣχετική Νομοθεσία και Κανονισμοί

1. Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμος του 2005 (46(I)/2005)
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2005_1_46/index.html

2. Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2013 βάσει της οποία καθορίστηκαν τα υφιστάμενα κριτήρια παροχής στεγαστικής βοήθειας.

3. Ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 1983 (23/1983)
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1983_1_23/full.html

4. Οι Περί Ταμείου και Διαδικασίας Επιδοτήσεως Ενοικίων Κανονισμοί
του 1984 έως 2006 (Κ.Δ.Π. 300/2006)

5. 136/2016 Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Τίτλων Ιδιοκτησίας σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016, E.E. Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 4943, Σελ. 1084, 28/4/2016
http://www.cylaw.org/KDP/data/2016_1_136.pdf

6. 137/2016 Οι περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Συμβάσεων Μίσθωσης σε Εκτοπισθέντες και άλλα Πρόσωπα) (Ειδικοί) Κανονισμοί του 2016, E.E. Παρ.ΙΙΙ(1), Αρ. 4943, Σελ. 1090, 28/4/2016
http://www.cylaw.org/KDP/data/2016_1_137.pdfΕιδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου