Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

7.1.3 Αποκατάσταση Νερόμυλου και δύο γεφυριών στην Πλατανιστάσα
Αποκατάσταση Νερόμυλου και δύο γεφυριών στην Πλατανιστάσα

Ημερομηνία έναρξης: 31/05/2018

Ημερομηνία συμπλήρωσης 08/10/2019

Όνομα Εργολάβου: HypeCorn Structural & Civil Engineering Contractors

Ποσό Συμβολαίου: €317.000,00 συν Φ.Π.Α.

Το Έργο αφορά τον συντήρηση και αποκατάσταση του παραδοσιακού νερόμυλου και δύο γεφυριών που διασχίζει τον παλαιό δρόμο της Κοινότητας Πλατανιστάσας.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα