Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Υπουργός Ομιλίες / Χαιρετισμοί

Ομιλίες / Χαιρετισμοί


ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ & ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓ. ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ - 23/11/2012 02:12:13 μμ


Ομιλία της Υπουργού Εσωτερικών κας Ελένης Μαύρου στην τελετή για τα Εγκαίνια του Έργου Ανάπλασης Πλατείας & Πυρήνα στους Αγ. Βαβατσινιάς
23.11.2012
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Με μεγάλη χαρά αποδέκτηκα την πρόσκληση του Κοινοτικού ΣυμβουλίουΑγίων Βαβατσινιάς για τέλεση των εγκαινίων ενός έργου που κατά την άποψη μου αποτελεί την αφετηρία για την περαιτέρω ανάπτυξη και την μελλοντική πρόοδο της κοινότητας.

Το όραμα των τοπικών αρχώνπου τέθηκε αρχικά το 2006 ήταν η δημιουργία, μέσα από το έργο, συνθηκών οι οποίες θα συντελούσαν στην αναζωογόνηση της κοινότητας, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Το όραμα άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά τον Απρίλιο 2009 με την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.

Η ιδέα αφορούσε στην ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα των Αγίων Βαβατσινιάς, την εισαγωγή μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης, την τοποθέτηση αναγκαίου αστικού εξοπλισμού καισύγχρονου οδικού φωτισμού και κατάλληλη φύτευση δέντρων. Παράλληλα περιελάμβανε την αποκατάσταση υφιστάμενου κοινοτικού κτιρίου στην πλατεία για χρήση ως πολιτιστικού χώρου. Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη και η βελτίωση των υποδομών στον ιστορικό πυρήνα της κοινότητας για βελτίωση της λειτουργικής σύνδεσης με την ευρύτερη κατοικημένη περιοχή και ο εξωραϊσμός της.

Η ανάπλαση του πυρήνα των Αγίων Βαβατσινιάς και η δημιουργία του πολιτιστικού κέντρου ξεκίνησε τον Ιανουάριου 2011 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2012. Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε περίπου στα €993,000 συν ΦΠΑ, το οποίο καλύφθηκε από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Το έργο που παραδίδεται σήμερα συμβάλλει στη λειτουργική αναβάθμιση της κοινότητας με τη βελτίωση των υποδομών (περιλαμβανομένης και της πολιτιστικής υποδομής) και του οδικού δικτύου καθώς και στον εξωραϊσμό της κοινότητας. Παράλληλα, η δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στην κοινότητα θα συμβάλει στην πολιτιστική αναβάθμιση τόσο των Αγίων Βαβατσινιάςόσο και της ευρύτερης ορεινής περιοχής.

Είμαι σίγουρη ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο αλλά και τα οργανωμένα σύνολα τα οποία δραστηριοποιούνται στην κοινότητα, όπως το Κέντρο Νεότητας και ο Σύνδεσμος Αποδήμων, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προβολή του έργου με τη διοργάνωση διάφορων πολιτιστικών ή/και άλλων εκδηλώσεων στο χώρο του πολιτιστικού κέντρου παρέχοντας με αυτό τον τρόπο στους νέους και στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την παράδοση, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Σε μια μικρή ορεινή κοινότητα με πληθυσμό ο οποίος δεν ξεπερνά τους 150κατοίκους, από τους οποίους η πλειονότητα ασχολείται με την γεωργία, η έγκρισηγια συγχρηματοδότηση ενός τόσο σημαντικού έργου από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί μόνο την ευόδωση των προσπαθειών της Τοπικής Αρχής, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Εσωτερικών. Η συγχρηματοδότησηαποτελεί το έναυσμα για την οικονομική αναζωογόνηση της κοινότητας με τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, αύξηση του αγροτουρισμού και τη λειτουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας.

Το έργο αποτελεί τρανή απόδειξη ότι το κράτος βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της υπαίθρου, με προγραμματισμό και σχεδιασμό μιας περιφερειακής πολιτικής που θα επιφέρει ισόρροπη ανάπτυξη και ευημερία σε όλη την επικράτεια της Κύπρου, τις πόλεις και τα χωριά. Αποτελεί επιβράβευση και κίνητρο για τους ανθρώπους του μόχθου που επιλέγουν να αγωνίζονται στον τόπο τους καλλιεργώντας την τραχιά ορεινή γη αλλά και για τους απόδημους που με αγάπη και νοσταλγία επενδύουν στη γη των γονιών και των παππούδων τους.

Η μείωση των ανισοτήτων που παρατηρείται στις ορεινές αγροτικές κοινωνίες σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα αποτελεί ένα από τους στρατηγικούς στόχους στους οποίους επενδύει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Κυβέρνηση μας. Η διαχρονική αυξανόμενη αστυφιλία που παρατηρήθηκε κυρίως κατά τις δεκαετίες πριν και μετά την ανεξαρτησία έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση των ευκαιριών και των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους κατοίκους αλλά και την άνιση χωρική αειφόρο ανάπτυξη και την υποβάθμιση τόσο του φυσικού περιβάλλοντος όσο και του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ως Υπουργείο Εσωτερικών, παρά τις δύσκολες εποχές που διανύουμε σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν στεκόμαστε παθητικοί θεατές μπροστά στις ελλείψεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές μας. Αντίθετα, κύριο μας μέλημα είναι η αναστροφή αυτών των τάσεων, στηρίζοντας και μέσα από τη χρηματοδότηση διάφορων έργωντις προσπάθειες των τοπικών κοινωνιών για επίτευξη των αναπτυξιακών τους στόχων και επιδιώξεων.
Στις προσπάθειες της Κυβέρνησης που γίνονται σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχουμε αναγνωρίσει ότι η μείωση του φαινομένου της πληθυσμιακής αποδυνάμωσης των ορεινών περιοχών, η βελτίωση της ελκυστικότητας τους και η (οικονομική) τους ανάπτυξη θα επέλθει μόνο μέσα από την ενδυνάμωση και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ορεινών περιοχών όπως είναι ο σημαντικός φυσικός τους πλούτος, η αξιόλογη πολιτιστική τους κληρονομιάς, τα ήθη και τα έθιμα τους, οι αρχαιολογικοί τους χώροι και μνημεία.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Η αξιοποίηση αυτών πλεονεκτημάτωναποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για το κράτος ως προς την επίτευξη των μακροχρόνιων στόχων της ισόρροπης αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα βρίσκεται αρωγός στις προσπάθειες των τοπικών αρχών για υλοποίηση σύγχρονων κοινωφελών έργων που στόχο έχουντην παροχή ποιοτικών υπηρεσιώνκαι την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Κλείνοντας θα ήθελα να συγχαρώ θερμά το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίων Βαβατσινιάςαλλά και όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου και που χωρίς τη συμβολή τους δεν θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση και η λειτουργία τους.

Δεν έχω παρά να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο Κοινοτικό Συμβούλιο στη λειτουργία και διαχείριση του έργου του πυρήνα και του πολιτιστικού κέντρου, τα εγκαίνια των οποίων τελούμε σήμερα.
Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου